Aan deze wegen, bruggen en rotondes gaat gemeente ruim 31 miljoen euro uitgeven

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Van het treinstation in Hazerswoude-Rijndijk tot nieuwe rotondes: de komende vier jaar gaat de gemeente Alphen aan den Rijn ruim 31 miljoen euro uitgeven aan vijftien verschillende infrastructuurprojecten.

Het op papier meest hete hangijzer tijdens het investeringsdebat afgelopen donderdagavond in de gemeenteraad was de fietsbrug over het Aarkanaal. De oeververbinding valt 750.000 euro duurder uit dan begroot vanwege opgelopen bouwprijzen. 'De brug moet ervoor zorgen dat naar school fietsende kinderen vanuit de richting Aarlanderveen 1,6 kilometer minder hoeven (om) te rijden. Maar die kinderen omzeilen de Oostkanaalweg al door te rijden via het Noordeinde en de Korteraarseweg', zegt inspreker - en tegenstander - Herman Gerritsma te weten. 'Waarom ga je dan miljoenen uitgeven voor die enkele fietser die de weg niet afsnijdt?'

De auteur van het boek Gifbelt Coupépolder, dat gaat over het gebied waar de nieuwe fietsbrug komt te liggen, krijgt bijval van drie oppositiepartijen - SP, Beter Alphen en RijnGouweLokaal - die goed voor vier zetels zijn. Dat zijn bij lange na onvoldoende gemeenteraadsleden om de aanleg op het laatste moment tegen te houden.

Hoeveel geld gaat waar naartoe?

Om nieuwe fietspaden aan te leggen van Alphen naar Bodegraven (1,7 miljoen euro) en van Alphen naar Leiden (1,5 miljoen euro) wordt op een later moment geld gezocht binnen de gemeentebegroting. Daar gaat de gemeenteraad op een ander moment dan medio december van dit jaar een besluit over nemen.

Voor een aantal toekomstige projecten heeft de gemeente in de voorbije jaren voldoende geld gespaard of wordt om een andere reden voorlopig geen geld gereserveerd. Het gaat om onder meer het vervangen van de Alphense Steekterbrug (aanleg is vertraagd), een tunnel onder het treinspoor bij de Leidse Schouw in Alphen aan den Rijn (onderhandelingen tussen NS, ProRail en provincie lopen nog) en verschillende fietsroutes naar omliggende steden.

Tweede oeververbinding Boskoop en westelijke rondweg Alphen

Waar nog geen geld voor opzij gelegd wordt zijn twee beoogde grote projecten na 2025. Voor de gewenste tweede oeververbinding tussen Boskoop en Alphen, een nieuwe weg te midden van beide plaatsen en de Bodegravenboog (N11) zal de gemeente zo'n 25 miljoen euro moeten neerleggen. Daarnaast staat een westelijke rondweg langs Alphen, die de Koningin Máximabrug met de Burgemeester Bruins Slotsingel moet verbinden, op de lijst. Geschatte kosten: 55 tot 60 miljoen euro.

'Wij zoeken nog geen dekking voor projecten die zich nog in het visie-stadium bevinden', zegt verkeerswethouder Kees van Velzen (CDA) daar over. En wat betreft die westelijke rondweg, die komt er alleen als er ook woningen gebouwd worden in de Gnephoekpolder. 'Op die locatie woningen bouwen levert ons geld op. Die opbrengsten moeten we nog afzetten tegen de kosten van de nieuwe rondweg.'