Fusie basisscholen De Jenaplaneet en Het Startblok bijna rond

ALPHEN AAN DEN RIJN – De Alphense gemeenteraad besluit in de raadsvergadering van 31 maart over de fusie van basisscholen Het Startblok en De Jenaplaneet. Om het fusieproces voort te zetten, moet de raad besluiten om openbare school Het Startblok als gemeente níet zelf in stand te houden.

Basisscholen Het Startblok en De Jenaplaneet willen gaan fuseren. Zij voelen zich genoodzaakt vanwege hun kleine leerlingenaantal. Stichting Morgenwijzer heeft de gemeenteraad in een brief voorgesteld de twee scholen per 1 augustus 2023 samen te voegen waardoor één nieuwe school ontstaat.

De twee basisscholen zitten in de Alphense wijk Ridderveld en zijn onderdeel van Stichting Morgenwijzer. ‘De afgelopen jaren is het aantal leerlingen op beide scholen flink afgenomen’, schrijft het College van Bestuur van Morgenwijzer in de brief die zij in juni 2022 aan de Alphense gemeenteraad stuurde. Bij de 1 oktobertelling van 2022 was het aantal leerlingen van Het Startblok 118 en van De Jenaplaneet 85. ‘Beide scholen zitten onder de opheffingsnorm van 131 leerlingen en ook de komende jaren verwachten wij geen groei van het aantal leerlingen.’

Tekort aan medewerkers

Ook wijst Morgenwijzer erop dat er in de gemeente Alphen aan den Rijn steeds meer sprake is van een tekort aan medewerkers. Het college van bestuur laat in de brief weten dat de daling van het aantal leerlingen en het oplopende tekort aan medewerkers de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs onder druk zet. ‘Vooral kleine scholen, zoals Het Startblok en De Jenaplaneet, zijn kwetsbaar en het risico op kansenongelijkheid is daardoor groot’, staat in de brief.

'Waarborgen kwaliteit en continuïteit'

Om de kwaliteit en de continuïteit van het onderwijs op Het Startblok en De Jenaplaneet te blijven waarborgen, wil Morgenwijzer de scholen per 1 augustus 2023 laten fuseren. ‘De ambitie is om een formele samenwerkingsschool te realiseren zodat zowel de openbare als de katholieke identiteit gewaarborgd is. Met een fusie tussen beide scholen zal een toekomstbestendige onderwijsvoorziening ontstaan voor de kinderen in Ridderveld.’

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om Het Startblok als gemeente niet zelf in stand te houden, maar in de raadsvergadering van 31 maart in te stemmen met de fusie tussen de twee scholen. ‘Zodat per 1 augustus Het Startblok en De Jenaplaneet een formele samenwerkingsschool worden’, is te lezen in het raadsvoorstel.

Gemeente voldoet aan plicht

Een samenwerkingsschool is een school waarin zowel openbaar als bijzonder onderwijs wordt aangeboden. ‘Stichting Morgenwijzer heeft in de statuten de instandhouding van een samenwerkingsschool opgenomen’, is te lezen in het raadsvoorstel. ‘Door de fusie van Het Startblok met De Jenaplaneet tot een samenwerkingsschool voldoet de gemeente Alphen aan den Rijn aan haar plicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs.’

De twee schoolbesturen zijn met de gemeente in gesprek over het fusietraject en de gevolgen daarvan voor onder andere de onderwijshuisvesting. Na de fusie houdt de school voorlopig beide gebouwen (aan de Vliestroom en de Liszthof) in gebruik.