Boskoops raadslid verrast door einde Dorpsoverleg: ‘Zag ik totaal niet aankomen’

Helma van der Louw Foto: CDA

BOSKOOP - Dat het Dorpsoverleg van Boskoop zou besluiten om haar activiteiten te staken, had raadslid Helma van der Louw (CDA) totaal niet zien aankomen. 'Ik dacht dat het stokje overgedragen werd en het gewoon door zou gaan', zegt ze tegen Studio Alphen. 

Van der Louw nam dinsdagochtend kennis van de brief die gericht was aan alle Boskopers. 'Er klinkt een heleboel teleurstelling in door, waarvan ik me afvraag of het terecht is.' 

Het Boskoopse CDA-lid had juist het gevoel dat ze op de goede weg zaten. Zo presenteerde zij eerder dit jaar een initiatiefvoorstel voor de aanpak van de verkeersproblematiek aan de Zijde, waarmee de gemeenteraad, in een iets minder ambitieuze vorm, heeft ingestemd. 

Dorpsoverleggen zelf ook aan zet

Van der Louw is ook bij andere dorpsoverleggen nauw betrokken en benadrukt daar steeds dat ook zij de gemeenteraad bij plannen moeten betrekken. 'Er liggen kansen die niet altijd benut worden. Ook vanuit de kant van de dorpsoverleggen is er soms weinig reactie.' 

Ze is het niet eens met de stelling van het Dorpsoverleg dat sinds de fusie weinig van de grond komt. 'Onlangs is het Oude Raadhuis nog opgeknapt voor twee miljoen. Als we niet gefuseerd waren, hadden we dat geld nooit gehad.' 

In haar ogen heeft de fusie ook veel goeds gebracht. 'Ook de Biezen is prachtig opgeknapt voor een paar miljoen. Ik moet nog maar zien of we dat anders gered hadden.' 

'Heel jammer'

Uiteindelijk is het ontzettend jammer, want Van der Louw had een goede gesprekspartner aan de leden van het overleg. 'Het is vooral jammer dat ze zich niet gehoord voelen en teleurgesteld zijn.' 

Desalniettemin blijft het raadslid zich inzetten voor Boskoop. 'Beter Bereikbaar Gouwe, de oeververbinding, het opknappen van het centrum, het zit er allemaal aan te komen. 'Dat het niet allemaal in een kort tijdsbestek gaat, dat is nou eenmaal zo. Ik had juist het gevoel dat we op de goede weg zaten.' 

Het gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn wil niet inhoudelijk op het stoppen van het Dorpsoverleg ingaan. De reactie luidt: 'Het college heeft via sociale media kennisgenomen van de brief.' 

Lees ook: Dorpsoverleg Boskoop stopt ermee: ‘Teleurgesteld in de huidige situatie’