Gepubliceerd op 27 December 2019 om 10.00 uur

Burgemeester Spies reageert voor het eerst op kwestie neveninkomsten

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Ruim een maand geleden kwam burgemeester Liesbeth Spies (CDA) in politieke problemen vanwege haar neveninkomsten. Spies had niet al haar bijverdiensten afgestaan, zoals in de lokale gedragscode staat. Spies kende die specifieke passage van de lokale regel niet en ging ervan uit dat de landelijke richtlijn ook in Alphen gold. In de landelijke Gemeentewet staat dat een burgemeester zijn of haar neveninkomsten tot een bepaald bedrag mag houden, de rest moet afgedragen worden. Dat heeft Spies altijd gedaan.

De kwestie, en met name de publieke opinie, heeft haar enorm geraakt. 'Het was voor mij persoonlijk de akeligste periode uit de vijf jaar dat ik nu burgemeester ben', erkent de burgemeester in het eindejaarsinterview met Studio Alphen. Voor het eerst reageert ze in een interview op de kwestie. 'Je komt als persoon in opspraak omdat je één deel van de code die wij in Alphen aan den Rijn hebben, niet kende. Dat was een fout. Tegelijkertijd ben je ervan overtuigd dat je je keurig netjes aan de wet hebt gehouden. Zo'n aanval op je persoon, dat heeft mij diep geraakt.' Het doet Spies een maand later nog steeds veel. 'Inmiddels gaat het weer iets beter. Maar het heeft de maand december voor mij heel negatief gekleurd.'

De gemeenteraad besloot in een extra raadsvergadering - in ruime meerderheid - dat Spies niet alsnog (een deel van) het resterende bedrag hoeft af te staan. Toch deed een aantal politieke partijen, ook tijdens die speciale vergadering, een moreel appèl op Spies om toch een financiële geste te doen. Maar dat doet Spies niet. 'Natuurlijk heb ik daar over nagedacht. Wat heel veel mensen niet lijken te weten, is dat het lijkt alsof ik niks heb afgedragen. Maar ik heb conform de wettelijke regeling een substantieel deel van die neveninkomsten afgedragen.'

Spies vervolgt: 'De gemeenteraad heeft gezegd: dat is het wat ons betreft. Ik heb voor mezelf de principiële keuze gemaakt dat ik mij aan de wet moet houden, de wetgever wilde niet dat neveninkomsten onderdeel zouden zijn van een politiek dispuut. Het lijkt mij uiteindelijk het meest zuiver om je aan de wet te houden, waarbij dus al een heel substantieel deel van die inkomsten via de Belastingdienst en via de inhouding op mijn salaris heeft plaatsgevonden.'

Dit artikel gaat verder onder deze video, waarin burgemeester Liesbeth Spies vragen over de neveninkomsten-kwestie beantwoordt.

Van kinderburgemeester tot wijkbezoeken

2019 zal ook onlosmakelijk verbonden blijven met de acute afsluiting van de Boskoopse hefbrug. 'Het zal toch niet...', was de eerste reactie van burgemeester Spies in oktober. 'De hefbrug is geliefd en gehaat tegelijk. Als je een telefoontje krijgt dat de hefbrug over twee uur afgesloten wordt, dat houd je bijna niet voor mogelijk. Maar over veiligheid kun je niet onderhandelen.' Hoe groot het gevaar van een onveilige hefbrug is geweest de voorbije jaren, moet in 2020 blijken uit een onderzoek dat de provincie Zuid-Holland momenteel laat uitvoeren.

De benoeming van een kinderburgemeester, de vijf kinderwethouders en de kindergemeenteraad noemt burgemeester Spies een hoogtepunt van 2019. Kinderen in de politiek, het heeft vooral een educatieve functie. 'Hoe ga je met elkaar om? De spelregels van een debat. Je mag het met elkaar oneens zijn, maar je laat elkaar uitpraten. Je zoekt naar een manier waarop je elkaar in een voorstel kunt vinden. Ik denk dat dat voor hen heel leerzaam is. En misschien blijkt wel dat wij daar als volwassenen iets van kunnen leren.'

Ook heeft Spies samen met het college van burgemeester en wethouders, raadsleden en ambtenaren bezoeken gebracht aan wijken en kernen in de gemeente Alphen aan den Rijn. 'We hebben in Groenoord, in Alphen, gesproken over verkeersveiligheid. Dan zie je soms hoe ingewikkeld het voor bewoners uit dezelfde straat is om het met elkaar eens te worden. Men klaagt over verkeersonveilige situaties en erkende tegelijkertijd dat zij zelf ook degene zijn die 's morgens net iets te laat vertrekken en daardoor net iets te hard door die straat rijden.'

Een ander voorbeeld: de ene helft van de straat is heel blij met de groene bomen die gepland zijn, de andere helft wil dat de bomen zo snel mogelijk weggehaald worden omdat ze troep veroorzaken. 'Dan zie je ook dat buurtbewoners zich wat makkelijker kunnen verplaatsen in de positie van de gemeenteraad of van het college. Je moet soms keuzes maken waar niet iedereen blij en gelukkig van wordt.'

advertentie
 
advertentie