‘Buurthuis en opkomen voor belangen voordelen erkennen Groenendijk als dorp’

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - De status van het buurthuis en het beter op kunnen komen voor de belangen van de ruim 800 inwoners van Groenendijk. Dat zijn de twee belangrijkste redenen om van buurtschap Groenendijk een zelfstandig dorp te maken en los te weken van Hazerswoude-Rijndijk. Dat vinden Jan Wesselingh van Wijkcomité Groenendijk en D66-fractievoorzitter Inge Prins.

'Als een dorp binnen de gemeente ook daadwerkelijk als dorp wordt erkend, heeft het dorp meer rechten', legt Prins uit. 'Iedere kern heeft recht op een buurthuis. Omdat Groenendijk geen erkend dorp is, heeft Groenendijk (Pleyn 68) niet bij voorbaat recht op een financiële bijdrage voor dat buurthuis. Dat vind ik raar.' Wesselingh: 'En dat zou betekenen dat ons buurthuis geen status krijgt. Dat vinden we niet goed. Het buurthuis speelt een hele belangrijke rol in onze gemeenschap.'

Maar erkenning van het buurthuis is niet de enige reden om zelfstandig te worden. 'Het wijkcomité van Groenendijk heeft een belangrijke positie om op te komen voor de belangen van haar inwoners. Groenendijk en Hazerswoude-Rijndijk zijn niet dezelfde dorpen en hebben niet dezelfde problemen', aldus Prins. 'Ook heeft Groenendijk dan recht op ondersteuningsactiviteiten vanuit de gemeente. Dat heeft te maken met participatie en hoe we omgaan met de belangen van dorpen.' 

Groter dan Aarlanderveen

In Groenendijk gaan nieuwe woningen gebouwd worden. De omvang van het buurtschap wordt daardoor zo groot, dat Groenendijk qua woonoppervlakte en bewonersaantallen vergelijkbaar wordt met andere kernen in de gemeente Alphen. Groenendijk wordt groter dan Aarlanderveen.

Maar ook de geografische ligging speelt een belangrijke rol. Het buurtschap ligt ten westen van Hazerswoude-Rijndijk. Tussen de rand van Groenendijk en de rand van de woonkern Hazerswoude zit één kilometer. In de tussenliggende ruimte staan enkele woningen en bedrijfspanden.

Gemeenteraad

D66 heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Begin november komt zij met een reactie. Als het gemeentebestuur niet in wil stemmen met het verzoek, komt D66 met een raadsvoorstel en gaat de gemeenteraad een oordeel vellen.

Volgens Prins heeft het zelfstandig maken van Groenendijk geen (grote) juridische- of financiële consequenties.