Alphens college wijst alle bezwaarschriften tegen afsluiting Ziendeweg af

Foto: Google Street View

ZWAMMERDAM/AARLANDERVEEN - Tegen het verkeersbesluit om de Ziendeweg als proef voor negen maanden af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer zijn 107 bezwaarschriften ingediend. De Commissie Bezwaarschriften adviseert een groot deel niet in behandeling te nemen, het college kiest ervoor géén van de bezwaarschriften te behandelen. Zij oordeelt dat alle indieners geen belanghebbende zijn.

Sinds april is het stuk tussen Zwammerdam en de Achtermiddenweg in Aarlanderveen van de Ziendweg afgesloten. Alleen landbouwvoertuigen en brommobielen mogen als gemotoriseerd verkeer gebruik maken van de weg. De gemeente Alphen aan den Rijn bekijkt met de proef of de weg op deze manier veiliger is voor fietsers. Daarnaast wil zij met de proef bekijken of de afsluiting de leefbaarheid bevordert.

Concept-beslissing

Het besluit van het college is een concept-beslissing. De gemeenteraad gaat bepalen of de bezwaren inderdaad niet ontvankelijk worden verklaard. Zodra het besluit is genomen, wordt dit gecommuniceerd naar de bezwaarmakers die daarop in beroep kunnen gaan bij de rechtbank.

Lees ook: Ziendeweg wordt als proef afgesloten voor gemotoriseerd verkeer