Definitief geen nieuwe brug over Gouwe ten zuiden van Boskoopse hefbrug

BOSKOOP - In de zoektocht naar een geschikte locatie voor een nieuwe oeververbinding over de Gouwe bij Boskoop, is het idee voor een brug of tunnel ten zuiden van de Boskoopse hefbrug gesneuveld. Beter Bereikbaar Gouwe, het collectief van de verschillende overheden die zich over het onderwerp buigen, laat weten dat politieke bestuurders de zuidelijke variant niet zien zitten.

In het onderzoek naar een mogelijke nieuwe oeververbinding en een geschikte locatie daarvoor, wordt eerst toegewerkt naar een schetsontwerp en daarna een voorlopig ontwerp. 'De bestuurders vinden de zuidelijke variant niet kansrijk vanwege de doorsnijding van een grote woonwijk', meldt Beter Bereikbaar Gouwe. De weg richting de nieuwe brug of tunnel zou over de Snijdelwijklaan richting de toekomstige Verlengde Bentwoudlaan moeten lopen. 'Daarom hebben de bestuurders aangegeven dat de zuidelijke variant niet verder wordt onderzocht en niet uitgewerkt wordt in een voorlopig ontwerp.'

De mogelijke zuidelijke variant kon rekenen op flinke kritiek van een grote groep Boskopers. Bewoners van de Snijdelwijk en Botanicusbuurt riepen eerder met een flyeractie op om tegen de variant in actie te komen, om een 'drukke doorgaande weg dwars door de Snijdelwijk' te voorkomen.

Het onderzoek naar de twee overgebleven varianten, ten noorden van de Boskoopse hefbrug, blijft doorgaan. Het gaat om een locatie vlak bij de Toegangseweg waarbij de Burgemeester Smitweg wordt doorgetrokken naar de N207 en een locatie in de buurt van de Halve Raak, die een nieuwe oost-westroute moet vormen tussen de Loeteweg en de Burgemeester Smitweg.

Onvoldoende geld beschikbaar

Beter Bereikbaar Gouwe benadrukt dat er op dit moment nog geen besluit genomen is over de varianten, ook niet of een nieuwe oeververbinding er überhaupt komt. De verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten nemen daar uiteindelijk een besluit over. En niet geheel onbelangrijk: op dit moment is voor de aanleg van een nieuwe oeververbinding onvoldoende geld beschikbaar.

Alhoewel overal nog wordt gesproken over een oeververbinding, is al langer duidelijk dat een nieuwe brug over de Gouwe het hoogst haalbare is. De kosten voor een tunnel of aquaduct zijn vele malen hoger en daarmee onrealistisch. Dat beaamde de voormalig Alphense wethouder Kees van Velzen een jaar geleden ook al.

Informatiebijeenkomsten

Op donderdag 24 november wordt in een online bijeenkomst een algemene presentatie over het onderzoek naar een mogelijke nieuwe oeververbinding gegeven. Daarin worden de verschillende schetsontwerpen toegelicht. Op donderdag 8 en dinsdag 13 december gaat het projectteam in Flora Boskoop samen met bewoners, bedrijven en belangengroepen in gesprek over de varianten.