Einde van een tijdperk: geen ondernemersvereniging meer in Hazerswoude-Dorp

v.l.n.r. Jolanda van Zanten, Petra de Vries en Adriaan van der Linde Foto: Diana Baak

HAZERSWOUDE-DORP - De allerlaatste algemene ledenvergadering van de ondernemingsvereniging van Hazerswoude-Dorp werd deze week gehouden. Omdat er geen animo is voor een nieuw bestuur wordt de Middenstand-Combinatie (MICO) opgeheven. Het huidige bestuur werd als dank in de bloemen gezet.

Niemand wil in het bestuur

'We zijn helaas op het punt gekomen aangekomen om de bestaande winkeliersvereniging te ontbinden. Niet omdat er geen winkeliers meer zijn, maar omdat we geen nieuwe bestuursleden kunnen vinden om het stokje aan over te dragen', vertelt Adriaan van der Linde, voorzitter van het huidige bestuur en eigenaar van de lokale Interieurwinkel.

Zelf is hij inmiddels zes jaar voorzitter van het bestuur. Jolanda van Zanten van de gelijknamige rijwielhandel is eveneens zes jaar secretaris en Petra de Vries van Slagerij De Vries voert al acht jaar het penningmeesterschap. 

Start in 1945

'Het is ooit begonnen met twee winkeliersverenigingen in het dorp (een protestantse en een katholieke) die in de decembermaand via de gezamenlijke activiteitencommissie evenementen organiseerden', vertelt Van der Linde verder.  We hebben het dan over de periode na de Tweede Wereldoorlog.

Onno Beugelsdijk van Albert Heijn bracht een archiefboek mee met op de eerste bladzijde het oprichtingsverslag van een van de verenigingen in oktober 1945.

Dat begon als volgt: 'De voorbijgegane oorlogsjaren hebben bij velen, en gelukkig ook in middenstandskringen de behoefte doen gevoelen aan een nauwe samenwerking. Het is één van de dingen die de oorlogstijd ons gegeven heeft.' 

Het boekwerk doorbladeren roept bij de ondernemers levendige herinneringen op, want ook hun grootouders en ouders waren vaak al actief bij de MICO.

Ups en downs

Een vereniging voor beide geloofsrichtingen was in die tijd nog een brug te ver, maar uiteindelijk zijn beide toch samengaan als winkeliersvereniging en later ondernemersvereniging MICO. In bijna tachtig jaar heeft de vereniging zeker zijn ups- en downs gekend, maar altijd stand kunnen houden.

'Het gezamenlijke belang bleef het organiseren van acties en evenementen voor de klanten. Het is superzonde dat het nu ophoudt en treurig dat er nu geen aanspreekpunt meer is namens winkeliers en ondernemers. We moeten toch wel een beetje cement houden zodat niet alles verloren gaat voor de toekomst', is de reactie van Ingrid Bogerman, die samen met haar echtgenoot een behang- en verfwinkel in het dorp heeft.

Zo wordt er afgesproken de bestaande email- en appgroep in leven te houden om elkaar in elk geval onderling te kunnen blijven informeren.

Komt er nog een kerstmarkt?

'Het opheffen van de winkeliersvereniging betekent ook dat initiatieven om evenementen te organiseren nu vanuit individuele ondernemers zullen moeten komen, die daar dan zelf medeorganisatoren bij moeten zoeken. De tijd zal het leren of en op welke termijn er weer activiteiten zoals bijvoorbeeld een kerstmarkt of sinterklaas zullen worden georganiseerd. Het is wennen voor iedereen, maar de MICO is er nu dus echt niet meer om het te doen', aldus de leden.

Archief

Het archief van de MICO en de voorzittershamer worden overgedragen aan het Historisch Museum Hazerswoude. De tijd zal leren of dat nog eens leidt tot een nieuw begin.