Erfgoedfonds weer open voor nieuwe subsidieaanvragen

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Ook in 2023 kunnen inwoners, bedrijven en instellingen subsidie aanvragen voor projecten die gaan om beleving van erfgoed. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft het budget voor het Erfgoedfonds weer aangevuld.

Erfgoed is wat we uit het verleden hebben meegekregen en wat we nu nog kunnen bewonderen, zoals bijzondere gebouwen en landschappen. Uit het Erfgoedfonds dat de gemeente de afgelopen jaren had, kon zij een subsidie geven aan eenmalige projecten die te maken hadden met beleving van het erfgoed door inwoners van de gemeente.

De subsidiepot van het fonds is voor 2023 weer aangevuld voor nieuwe aanvragen. Er is komend jaar een bedrag van 100.000 euro beschikbaar. In de eerdere subsidieregeling van het Erfgoedfonds konden alleen rechtspersonen subsidie aanvragen. In de subsidieregeling voor 2023 kunnen zowel rechtspersonen als particulieren subsidie aanvragen.

Verleende subsidies

Vanuit het Erfgoedfonds heeft de gemeente sinds november 2017 voor 200.000 euro subsidies verstrekt. Incidentele publieksprojecten die ertoe bijdragen dat inwoners het erfgoed binnen de gemeente Alphen aan den Rijn meer kunnen ervaren. Afgelopen jaren verleende de gemeente subsidie voor de interactieve wandeling over de Tweede Wereldoorlog ‘Als de mist optrekt’ door het centrum van Alphen aan den Rijn. Ook droeg zij een financieel steentje bij aan het jubileumboek over 100 jaar Adventskerk, de opening van gangenstelsel (Nigrum Pullum) onder De Haven op landgoed Ipse de Bruggen in Zwammerdam, de expositie en virtuele klim van 100 jaar Adventskerk, activiteiten op Open Monumentendag en de theatervoorstelling ‘Na de dam’ na afloop van de Dodenherdenking.

Sinds afgelopen najaar was de pot leeg. De raad had de nieuwe aanvulling van 100.000 euro al gereserveerd voor bescherming van cultuurhistorische waarden in 2023. Dit jaar volgt namelijk de Erfgoedvisie waarin ook het budget voor de subsidieregeling Erfgoedfonds (en de subsidieregeling instandhouding erfgoed) voor verdere jaren is opgenomen.

Lees ook: Archeoloog en fotograaf Bart Corver laat zien hoe mooi Alphen aan den Rijn is