Extra subsidie om restauratie Bovenmolen te kunnen voltooien

Gepubliceerd op 16 januari 2020 om 13.17 uur

AARLANDERVEEN - De renovatie van de Molenviergang in Aarlanderveen kan doorgaan dankzij extra subsidies van de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Alphen. Dat meldt Omroep West, mediapartner van Studio Alphen. De opknapbeurt van één van de vier molens kwam in gevaar, doordat de financiering niet rond kwam. De drie overheden springen nu bij.

De Molenviergang in Aarlanderveen is de enige molengang in de wereld die nog steeds werkt. Vier molens op een rij pompen het water naar de Oude Rijn om de polder droog te houden. Dat doen de molens al zo'n tweehonderd jaar. Om dit in stand te houden wordt de derde molen, de Bovenmolen, gerenoveerd. Dat is hard nodig, omdat het riet er al 110 jaar op zat en ook het onderwiel was hevig aan vervanging toe. Het onderwiel zat al in de molen sinds 1824, eigenlijk antiek dus. De renovatie is al in volle gang, in september zijn de roeden van de Bovenmolen gerestaureerd.

De Stichting Molenviergang Aarlanderveen kreeg de financiering niet rond van het project dat ruim 475.000 euro kost. De provincie had twee jaar geleden al een bedrag van 232.803 euro toegezegd. Dat is 49 procent van de totale kosten, op voorwaarde dat voor de overige 51 procent een co-financier zou worden gevonden. Dat lukte de stichting niet; er ontstond een financieringstekort van 195.000 euro. Daarom klopte de vereniging opnieuw aan de deur bij de provincie.

'Stichting zou waarschijnlijk failliet gaan'

De provincie Zuid-Holland zegt nu een extra bedrag van 45.000 euro toe, zodat de Molenviergang Aarlanderveen 'in stand wordt gehouden, alsmede het voortbestaan van uw stichting'. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt de kosten op zich voor de restauratie van de onderdelen van de molen, die ten dienste staan aan de bemaling. Ook bekostigt het Hoogheemraadschap de beschoeiingen, de constructie die de waterkant beschermt tegen het water. De gemeente Alphen aan den Rijn heeft 45.000 euro extra beschikbaar gesteld.

Het provinciebestuur voorspelt een sombere toekomst als de stichting de financiering nu niet rond zou krijgen: 'Als de extra subsidie niet wordt verstrekt, kan de restauratie niet worden voltooid en wordt u met risico's voor de molen, de inwoners van de molen en de molenaar geconfronteerd. Als de restauratie wel wordt voltooid zonder een bijdrage van onze zijde, komt het dagelijks beheer van de Molenviergang in gevaar, omdat daarvoor geen financiële middelen meer voorhanden zijn.' De stichting zou 'waarschijnlijk failliet' gaan als zij het resterende bedrag van de restauratie zelf zou moeten betalen, verwacht de provincie.

'Cruciaal voor moleninstandhouding'

Stichting Molenviergang Aarlanderveen heeft volgens de geldschieters een onschatbare waarde. 'Wij hebben er baat bij dat het dagelijkse beheer van de molens op lokaal niveau door betrokken vrijwilligers wordt vormgegeven. De inzet hiervan kan en mag niet onderschat worden en is cruciaal in de hedendaagse moleninstandhouding. Het zorgt er enerzijds voor dat de kosten betaalbaar blijven en anderzijds voor draagvlak in de maatschappij. De stichting ontplooit tal van publieksactiviteiten die nooit op afstand en zonder de inzet van vrijwilligers georganiseerd kunnen worden', aldus de provincie.

Lees ook: Aanbrengen nieuwe roeden van Bovenmolen is flinke klus

Bekijk hieronder de reportage die Studio Alphen in september maakte over de restauratie.

advertentie advertentie