Onderzoek naar bouw huurwoningen in Benthuizen en Hazerswoude-Rijndijk

BENTHUIZEN/HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Er start een onderzoek naar de bouw van 64 nieuwe huurwoningen, waarvan ongeveer 51 sociale huurwoningen, in Benthuizen en Hazerswoude-Rijndijk. Op 25 augustus ondertekenden wethouder Gerard van As en Martin Bogerd van Habeko Wonen twee overeenkomsten voor de mogelijke bouw van deze woningen.

Gerard van As: 'De ambitie van de gemeente is om voldoende betaalbare woningen in alle kernen te bouwen. De projecten in Benthuizen en Hazerswoude-Rijndijk zijn daar een goed voorbeeld van.'

Huurwoningen in Het Anker

Met de overeenkomst is afgesproken dat Habeko gaat onderzoeken of voormalig dorpshuis het Anker in Hazerswoude-Rijndijk omgezet kan worden naar (sociale) huurwoningen. Habeko Wonen ziet ruimte voor circa vijftig huurwoningen, waarvan zo’n 75 procent sociale en 25 procent middeldure huurwoningen. Aan dit soort woningen is veel behoefte. De gemeente en inwoners willen het uiterlijk van het pand graag behouden. Bij het onderzoek wordt dan ook gekeken hoe dit zo goed mogelijk lukt. De omwonenden kunnen over het project meedenken en krijgen nog een uitnodiging voor een bijeenkomst.

Benthuizen

De gemeente en Habeko tekenden ook een overeenkomst om de bouw van twaalf tot zestien sociale huurwoningen in Benthuizen mogelijk te maken. Deze woningen komen op de locatie van de openbare basisschool Arnoldus van Os, die in het derde of vierde kwartaal van 2023 verhuist naar de nieuwe brede school in Benthuizen-West. Een kleinschalig complex met duurzame appartementen.

In Benthuizen is veel behoefte aan goedkope woningen voor starters en ouderen. De appartementen komen te liggen in een groene, parkachtige omgeving met een grote vijver. In dit gebied is alle ruimte voor ontmoeten, spelen en recreëren. De gemeente past na de bouw de openbare ruimte aan. Zij betrekt het dorpsoverleg Benthuizen en omwonenden bij de planvoorbereiding.