Gemeente: ‘Brug tussen Waterrijk-West en Prins Hendrikstraat in voorjaar open’

BOSKOOP - De fiets- en voetgangersbrug tussen de Prins Hendrikstraat en de nieuwbouwwijk Waterrijk-West in Boskoop ligt al even op zijn plek. De brug is echter nog niet opengesteld. De gemeente wil de brug in het voorjaar openen.

Om de brug in gebruik te kunnen nemen, is een aantal aanpassingen nodig. De brug sluit nu namelijk aan op parkeervakken in de Prins Hendrikstraat en ligt aan de kant van Waterrijk een stuk hoger. 'We vervangen op termijn in de hele buurt (Julianaplein, Prins Hendrikstraat en omgeving) het riool, waarna we de wijk opnieuw inrichten', legt de gemeente uit. 'Dat duurt alleen nog enige tijd. Wij willen niet zo lang wachten met het aansluiten van de brug. Voor de korte termijn willen wij de aansluiting met zo min mogelijk aanpassingen afmaken.'

Eerst moet uitgewerkt worden hoe de openbare ruimte in de Prins Hendrikstraat eruit moet zien. De aanpassingen zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp, die met de direct omwonenden is afgestemd. 'De bewoners maakten geen bezwaar op het ontwerp en de eventuele openstelling.'

Parkeren

In het voorstel zijn de bestaande parkeervakken tegenover de Prins Hendrikstraat bij huisnummers 1 en 3 verwijderd en er komt een parkeerverbod in de Prins Hendrikstraat. De vervallen parkeerplaatsen worden ter hoogte van Julianaplein 15-33 gecompenseerd door hier half op de stoep parkeren mogelijk te maken.

'Na de ontwerpfase zoeken we een aannemer die de werkzaamheden kan uitvoeren. Een exacte planning is nog niet beschikbaar, maar het is de bedoeling om de werkzaamheden in maart te starten, zodat de brug hopelijk nog dezelfde maand, maar uiterlijk half april, in gebruik genomen kan worden.'