Gemeente zet niet langer in op hbo-opleiding huisvesten maar op binnenhalen studentenprojecten

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Wie de hoop heeft dat een hbo-opleiding zich binnen afzienbare tijd gaat vestigen in de gemeente Alphen aan den Rijn, kan die wens in de ijskast zetten. Het door de gemeente opgestelde bidbook is er niet op gericht om een opleiding deze kant op te halen, maar om op projectbasis samen te werken met al bestaande onderwijsinstellingen.

Niet langer wordt gezocht naar een hogeschool die binnen de gemeentegrenzen een pand gaat betrekken om onderwijs te geven, maar Alphen hoopt kennisinstituten binnen te halen om eigen ambities te verwezenlijken. Net zoals TU Delft doet bij menig gemeente, door aan plannen van lokale bestuurders studentenprojecten te koppelen.

Coalitieakkoord

Actief inzetten op vakgericht onderwijs en/of een dependance van een hbo-opleiding weten te verleiden. Het is een van de doelstellingen uit het coalitieakkoord van de gemeenteraad. Goed voor de aantrekkingskracht onder jongeren. Een verkennend gesprek met de Haagse Hogeschool had in 2019 niet het resultaat dat er een extra vestiging in Alphen komt.

Dus werd vorig jaar besloten om dan maar een bidbook te schrijven en zo opleidingen te overtuigen naar Alphen te komen. Wethouders Han de Jager (CDA, onderwijs) en Gerard van As (Nieuw Elan, economie) hebben, nu een jaar later het bidbook ook daadwerkelijk gereed is, het roer omgegooid.

Band creëren

Toekomstbestendig bouwen in een gebied met veel groen en hoog water, duurzame mobiliteit over water, digitalisering en circulaire sierteelt zijn zomaar wat projecten waar de gemeente heil in ziet. 'Opleidingen zijn onvoldoende op de hoogte van de grootte, de mogelijkheden en de potentie in de gemeente', vindt Van As.

Een extra dependance voor een hbo-opleiding is erg kostbaar en volgens de wethouder een belangrijke reden waarom het op korte termijn niet gaat lukken om zo'n opleiding binnen te halen. 'Daar zijn onderwijsinstellingen erg terughoudend mee.'

Betekent het dat het uitgesloten is dat een hbo-opleiding zich ooit gaat vestigen in Alphen? 'Nee', voegt wethouder De Jager toe. 'Wij moeten eerst een band creëren met hbo-opleidingen. Als het samenwerken goed gaat, leidt dat in de toekomst mogelijk tot een vakopleiding.'

Lees ook: Wethouder: op korte termijn geen HBO-dependance in Alphen