Gemeentelijke erepenning voor boegbeeld Molenviergang Bert Splinter

AARLANDERVEEN - Bert Splinter uit Aarlanderveen heeft dinsdagavond 17 mei, bij zijn afscheid als voorzitter van Stichting Molenviergang Aarlanderveen, de erepenning van de gemeente Alphen aan den Rijn ontvangen. Burgemeester Liesbeth Spies overhandigde hem de penning voor zijn jarenlange inspanningen voor de Molenviergang.

Splinter is jaren het boegbeeld geweest van de Molenviergang. Hij maakte deel uit van het dagelijks bestuur en zat de bestuursvergaderingen voor. Splinter had regelmatig contact met de molenaars en hun werkgever, het Hoogheemraadschap van Rijnland, Gemeente Alphen en Provincie Zuid-Holland. Hij bouwde een groot netwerk op van allerlei relaties, zoals de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Molenplatform Zuid-Holland.

Technische man

Splinter was daarnaast betrokken bij het technisch (groot) onderhoud van de molens en heeft een groot aandeel gehad in het zoeken naar sponsoren om de kosten van de restauraties te kunnen betalen. Als voorzitter heeft hij een professionalisering van de stichting doorgezet. Hierdoor heeft de stichting nu een duidelijke structuur, taakverdeling en vastgestelde zittingsjaren. De betrokkenheid van Splinter bij de Molenviergang is van groot belang geweest voor het in stand houden van het bijzondere erfgoed.

Splinter blijft betrokken bij het onderhoud van de molens. Zijn taak als voorzitter wordt overgenomen door Marjon Verkleij, die na de gemeenteraadsverkiezingen in maart na twaalf jaar afscheid nam van de Alphense politiek.