Gemeenteraad stemt in met programmabegroting, ondanks ‘open einden’ door uitblijven nieuw kabinet

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De Alphense gemeenteraad heeft ingestemd met de programmabegroting 2022. Dat gebeurde met een ruime meerderheid, al deden sommige partijen dat al schoorvoetend en met twijfels over de 'open einden' die de begroting volgens hen bevat.

Met name vanuit de oppositie ontstond er een discussie over structurele kosten die niet genoeg zijn gespecificeerd, niet zijn opgenomen of dreigen te worden opgevuld met incidenteel geld vanuit de algemene reserve. Wethouder Kees van Velzen (CDA) hield zijn poot stijf. Een aantal posten kunnen nu niet concreet worden ingevuld, omdat er nog steeds geen nieuw kabinet is.

Door het Rijk is geld beloofd voor sommige posten, waaronder het thema duurzaamheid, alleen is nu nog niet duidelijk hoe veel geld de gemeente Alphen aan den Rijn daar precies voor gaat krijgen. 'Zonder structureel geld vanuit het Rijk wil ik niet gekke Pietje zijn die dat vervolgens financieel gaat afdekken, waar het Rijk dat moet doen', zegt Van Velzen. 'Ik vind dat niet verstandig, ik wil een signaal afgeven aan het Rijk.'

Stemming gemeenteraad

Voor (32): CDA (6), ChristenUnie (2), D66 (3), GroenLinks (5), NieuwElan (8), RijnGouweLokaal (1), SGP (1), VVD (6)

Tegen (5): BeterAlphen (1), PvdA (2), SP (2)

37 van de 39 raadsleden waren aanwezig.

Beluister hieronder interviews met André de Jeu (Nieuw Elan), Marjon Verkleij (CDA) en Ernst-Jan Straver (PvdA) over de programmabegroting 2022.