Grip op de woningmarkt: wel zelfbewoningsplicht, geen opkoopbescherming

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Om ervoor te zorgen dat nieuwbouwwoningen beschikbaar komen en voorlopig blijven voor de juiste doelgroepen, gaat de gemeente Alphen aan den Rijn een anti-speculatiebeding en zelfbewoningsplicht invoeren bij nieuwbouwprojecten. Opkoopbescherming, een andere manier om meer grip te krijgen op de woningmarkt, wordt niet ingevoerd. Dat heeft het college besloten.

Met het anti-speculatiebeding worden regels ingevoerd waarmee de (door)verkoop van een nieuwe koopwoning binnen vijf jaar niet is toegestaan. Hiermee moeten betaalbare koopwoningen betaalbaar en beschikbaar blijven voor bijvoorbeeld starters, ook bij verkoop van de woning. Mocht een woning met een anti-speculatiebeding toch worden verkocht met winst, dan wordt het verrekeningsbedrag aan de gemeente afgedragen en gestort in het Vereveningsfonds. Dat fonds wordt onder andere gebruikt om meer sociale woningbouw te realiseren bij nieuwbouwprojecten.

De zelfbewoningsplicht moet ervoor zorgen dat betaalbare koopwoningen daadwerkelijk bewoond gaan worden voor de doelgroep waarvoor ze bedoeld zijn. Hiermee moet voorkomen worden dat investeerders een nieuwe koopwoning kopen om die vervolgens te huur aan te bieden. Ook deze regel geldt voor vijf jaar.

Het boetebedrag voor het verbreken van het zogeheten kettingbeding, waar de regels in zijn opgenomen, is verhoogd van 50.000 naar 100.000 euro. 'De reden hiervan is dat bij sterk stijgende woningprijzen de winst (snel) kan oplopen en het bij een relatief laag boetebedrag voordeliger kan zijn om de boete te betalen', aldus het college.

Geen opkoopbescherming

Een ander instrument om meer grip te krijgen op de woningmarkt is een opkoopbescherming. Daarmee is het verboden om zonder vergunning een gekochte nieuwbouwwoning binnen vier jaar na aankoop te verhuren. Die regel wordt niet ingesteld. Het college van B en W is van mening dat er op dit moment weinig betaalbare koopwoningen worden opgekocht voor die reden, onder andere vanwege verschillende maatregelen die door het Rijk zijn ingesteld.

Daarnaast verwacht het college dat de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding op nieuwe koopwoningen al voldoende gewenst effect zullen gaan hebben. Wel wil de gemeente over twee jaar een evaluatie uitvoeren, om te bekijken of er tegen die tijd wellicht wel meer woningen worden opgekocht en opkoopbescherming toch wenselijk blijkt.