Grote onderhoudsbeurt en verduurzaming Prins Willem-Alexander bad

KOUDEKERK AAN DEN RIJN – Het bestuur van het Prins Willem-Alexander bad en gemeente Alphen aan den Rijn gaan samenwerken om groot onderhoud aan het zwembad te doen en daarbij direct te verduurzamen.

Het PWA-bad is een zelfstandig openlucht zwembad dat bestuurd wordt door een stichting die bestaat uit vrijwilligers. Het zwembad behoeft groot onderhoud en het bestuur heeft plannen om het bad te verduurzamen en verder toekomstbestendig te maken. Het onderhoud is nodig, omdat de wet- en regelgeving die horen bij het exploiteren van een zwembad aangescherpt is. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de technische eisen aan installaties, de opslag en het gebruik van chemische stoffen en er zijn eisen ten aanzien van de fysieke uitvoeringsstaat van de zwembadvoorziening.

Volledig energieneutraal

Het verduurzamen en volledig toekomstbestendig worden, past niet in de reguliere exploitatie. Het zwembad heeft hiervoor financiële steun nodig. Een gespecialiseerd bureau heeft verschillende duurzaamheidsscenario’s uitgewerkt. Het bestuur van de stichting en gemeente kozen voor variant 5, waarbij het bad volledig energieneutraal wordt. De Investeringsbehoefte in dit scenario is 323.000 euro. De extra investering in duurzaamheid is 247.000 euro. Tot slot is er nog een investering van 76.000 noodzakelijk om open te kunnen. De gemeenteraad heeft deze middelen in juni 2021 beschikbaar gesteld. De middelen zijn definitief toegezegd en opgenomen in de begroting voor 2022.

Het PWA-bad realiseert de verduurzaming na het lopende zwemseizoen (na 1 oktober) en voor het nieuwe seizoen dat in april 2023 begint.

Om het groot onderhoud en de verduurzaming te realiseren, hebben het PWA-bad bestuur en de gemeente een realisatieovereenkomst gesloten.