Het is vijf voor twaalf voor Groene Hart Koerier: ‘Spaarpot bijna leeg’

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Het ziet er niet goed uit voor de Groene Hart Koerier. Na bijna zestig jaar lijkt het einde van het huis-aan-huisblad van de voormalige gemeente Rijnwoude in zicht. Het wegvallen van gemeentelijke pagina's in het blad, met de daarbij behorende inkomsten, zorgt voor een te kleine financiële basis.

Het huis-aan-huisblad valt al bijna zestig jaar op de matten bij de inwoners van Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, Koudekerk aan den Rijn en het buurtschap Groenendijk. Jarenlang plaatste de gemeente haar gemeenteberichten – Week in Beeld – in het blad. Ook toen gemeente Rijnwoude fuseerde met gemeente Alphen aan den Rijn behield de Groene Hart Koerier de gemeentepagina’s.

Voor het jaar 2022 schreef gemeente Alphen aan den Rijn een aanbesteding uit voor haar Week in Beeld. De Groene Hart Koerier besloot mee te doen, evenals Rodi Media B.V., de nieuwe uitgever van het Alphens Nieuwsblad en de Gouwe Koerier. Diana Baak van de Groene Hart Koerier zegt hierover: ‘Door de aanbesteding in percelen te verdelen en aan het perceel 'voormalig Rijnwoude' de voorwaarde te koppelen dat sprake moet zijn van lokale binding, zou Week in Beeld ook aan de Groene Hart Koerier gegund kunnen worden. Prijstechnisch kon het bod van de Groene Hart Koerier natuurlijk niet op tegen het bod van Rodi op dit perceel. De ambtenaren hebben uiteindelijk de eis van 'lokale binding' laten vallen en zijn volledig voor de kostenefficiënte gegaan en hebben ervoor gekozen alles bij Rodi onder te brengen.’

‘Wens raad genegeerd’ 

En dat schopt tegen het zere been van Stichting Groene Hart Koerier. ‘De gemeenteraad heeft op verschillende momenten de opdracht aan het college en ambtenaren gegeven om de Groene Hart Koerier financieel te ondersteunen’, legt Baak uit. ‘Aanvankelijk via de route om de krant een betaalde opdracht te verstrekken om Week in Beeld te plaatsen, later via het verzoek een toereikende subsidie toe te kennen. Zowel de verantwoordelijke wethouder als het ondersteunend ambtenarenapparaat hebben echter stelselmatig de wens van de gemeenteraad genegeerd.’

De stichting vindt dat de gemeenteraad en de inwoners van de vier dorpen waar het huis-aan-huisblad op de mat valt, aan de kant zijn geschoven. ‘Door procedurele fouten of het niet serieus nemen van de door de Groene Hart Koerier ingediende aanbiedingen en aanvragen, is keer op keer geweigerd uit te voeren wat de gemeenteraad heeft opgedragen.’

Om toch voldoende financiën te hebben voor het blijven verspreiden van de Groene Hart Koerier in 2022, diende de stichting een subsidieaanvraag van 55.000 euro in bij gemeente Alphen aan den Rijn. De gemeente wees de aanvraag af. Wel zegde zij een eenmalige bijdrage toe van 10.000 euro uit het leefbaarheidsbudget.

Stichting tekent bezwaar aan

Tegen dat besluit tekende Stichting Groene Hart Koerier bezwaar aan. Op dinsdag 6 september verscheen zij voor de Commissie van Bezwaar om het besluit van de gemeente te verweren. Na de hoorzitting schreef de stichting in een open brief aan de gemeenteraad: 'De Stichting Groene Hart Koerier is geen ‘economische activiteit’ en dus geen bedrijfsmatige ‘onderneming’. Dat hebben wij aangetoond en bewezen door onze statuten als een afschrift van onze doelstelling als stichting in te zenden. Wij mogen dus niet beoordeeld en vergeleken worden als een ‘onderneming’ (bedrijf) die als doel heeft het maken van winst.'

Ook verweerde de stichting dat van het aanvraagformulier subsidie door de gemeente, ter beoordeling aan de Commissie van Bezwaar, vier pagina’s niet waren meegestuurd. Op deze pagina’s waren de balans en het financiële overzicht opgenomen plus de lijsten met de informatieaanbieders in de Groene Hart Koerier. In de open brief staat: 'Hier is de commissie essentiële informatie onthouden die het functioneren en bestaansrecht van de Groene Hart Koerier duidelijk weergeeft.'

'Niet relevant'

Een woordvoerder van de gemeente geeft aan dat de informatie uit de ontbrekende pagina’s voor het beoordelen van de subsidieaanvraag ‘niet relevant is gebleken’. Het college van burgemeester en wethouders heeft de aanvraag op grond van het uitbrengen van een huis-aan-huiskrant beoordeeld. ‘Hierbij spelen de vele informatieaanbieders (en hun activiteiten) die graag in de Groene Hart Koerier (gratis) willen publiceren, geen doorslaggevende rol.’

De gemeente heeft de stichting laten weten dat zij hoger beroep kan indienen tegen het besluit van de Commissie van Bezwaar. Hiervan heeft de stichting afgezien, ‘vanwege kosten en geen nieuwe argumenten’, aldus de stichting.

Spaarpot GHK bijna leeg

Inmiddels komt de bodem van de spaarpot van de stichting in zicht. ‘Het drukken van een krant van zestien pagina’s kost ongeveer 3.000 euro per keer. Het aantal advertenties van lokale ondernemers is in de loop der jaren teruggelopen, deels omdat er steeds minder lokale ondernemers zijn en deels omdat internet een steeds belangrijkere rol speelt in de pr', legt Baak uit. Ook zijn de drukkosten sterk gestegen door de stijgende papierprijzen. 'De krant kan daarbij slechts een bijdrage in de werkelijke kosten vragen en geen commerciële tarieven aan lokale verenigingen en vrijwilligersorganisaties die een activiteit via de krant willen aankondigen.’

Diverse keren zijn de lezers van het huis-aan-huisblad opgeroepen om te doneren. ‘Dat levert even een piek op, maar al snel zijn mensen vergeten te doneren. Dat biedt dus onvoldoende soelaas en je kunt er niet op bouwen. Een abonnementensysteem is ook geen optie, want dat brengt hoge administratiekosten met zich mee.’

Onlangs heeft de stichting gesproken met wethouder Gert van den Ham (D66), die onder andere communicatie in zijn portefeuille heeft. ‘Hij gaf aan dat er 'wat in het vat zit' maar dat het zeker tot begin december gaat duren voordat er definitief iets komt,’ zegt Baak. ‘De Groene Hart Koerier wordt al heel lang op deze wijze aan het lijntje gehouden. Het bestuur heeft gemeld daar niet op te kunnen wachten zonder toezegging van een soort overbrugging. Zonder dat is het voor de Groene Hart Koerier einde oefening.’

Oproep tot actie

Dat er in november pas duidelijkheid volgt over de toekomst van het huis-aan-huisblad noemt Ernst-Jan Straver (PvdA) te laat. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van vorige week riep hij op tot actie. 'Vorige maand hebben wij gevraagd om urgentie op dit dossier. Het water staat bij de Groene Hart Koerier tot aan de lippen. De krant heeft aangegeven het tot het einde van dit jaar vol te kunnen houden in financieel opzicht, maar dan is het klaar', zegt Straver.

Niet in november, maar in oktober zou de knoop doorgehakt moeten worden in Stravers ogen. 'De wethouder moet erop acteren. Dat betekent: zorgen voor financiële middelen. Dat doe je bij de gemeenteraadsvergadering over de begroting, want dan bepaal je waar de financiële middelen van de gemeente heengaan het komende jaar. Die vergadering is 3 november. Dus ik wil niet wachten op een notitie in november. Eer dat de notitie besproken en behandeld wordt, zijn we weer een stuk verder.'

Beluister hieronder het interview met Ernst-Jan Straver (PvdA), zoals uitgezonden in het radioprogramma Studio Alphen Politiek. Iedere zondag van 13.00 tot 14.00 uur wordt Studio Alphen Politiek uitgezonden op de radio bij Studio Alphen.