Hoogwater trekt vanuit zuiden naar onze regio, moeten we ons zorgen maken?

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De hoogheemraadschappen van Rijnland, Delfland en Schieland en de Krimpenerwaard worden vrijdag platgebeld door bezorgde mensen. Want veel mensen vragen zich af: moet ook Zuid-Holland rekening houden met overstromingen? Het water trekt over een aantal dagen immers vanuit Duitsland richting West-Nederland.

Het antwoord is nee. Al verschilt de reden per regio. 'Wij liggen heel veilig achter de deltadijken en -werken', zegt Jan-Willem van Kempen, peilbeheerder van Rijnland, tegen mediapartner Omroep West. 'Er zijn twee aansluitingen op de Rijn. De Prinses Beatrixsluis in het Amsterdam-Rijnkanaal kan dicht en houdt water tegen. En datzelfde geldt voor Stormvloedkering Hollandse IJssel.'

'Er komt een hele golf water onze kant op', voorziet dijkgraaf Piet-Hein Daverveldt van Delfland. De Haringvlietsluis kan worden opengezet door Rijkswaterstaat om het water de Noordzee in te loodsen. 'De zee helpt ons op dit moment. Het getij is gunstig.' Waterkeringenbeheerder Stefan Loosen ziet de waterstanden in Schieland en de Krimpenerwaard iets omhoog gaan. 'Wij vermoeden dat Schoonhoven de enige plek is dat het water hoger komt dan we willen. De sluis sluit bij 1,50 meter. Wij verwachten dat het water tot 1,60 à 1,70 meter komt.'

Projecten om rivieren meer ruimte te geven

'Na de bijna waterramp in de jaren negentig hebben we grote investeringen gedaan om rivieren in de breedte meer ruimte te geven', vertelt Daverveldt. De Rijn bij grensplaats Lobith (Gelderland) is een cruciale plek.

'Het water stijgt daar, maar te weinig om ons hier zorgen om te maken. Vanuit Lobith zijn het heel veel kilometers naar ons toe. En dankzij al die projecten om rivieren meer ruimte te geven, zakt het waterpeil naar mate het water dichter bij ons komt', legt Loosen uit. Daverveldt: 'Bij Lobith heb je vaker hoge waterstanden. Met name in de winter als de sneeuw in de Alpen smelt. Dan staat het water bij ons hoger.'

'Inwoners kunnen zelf een steentje bijdragen'

Dijkgraaf Daverveldt zegt dat zijn gebied zo'n 100 millimeter neerslag aan kan, dat verspreid valt over een periode van 48 uur. 'Dat kan omdat wij extra opvangcapaciteit, zoals regenwaterbassins, hebben gecreëerd in de afgelopen jaren.'

Maar tegen zo veel water als in Duitsland, België en Limburg is gevallen deze week, valt volgens peilbeheerder Jan-Willem van Kempen niet op te werken. De meest recente voorbeelden in de regio waren in 2014 en 2018. In 2014 viel 181 millimeter neerslag in Alphen aan den Rijn en Boskoop. Een dijk stroomde over en huizen liepen onder. Vier jaar later was het in Boskoop opnieuw raak: 75 millimeter regenwater stortte uit de hemel naar beneden. Sloten traden buiten de oevers. Daardoor liepen woningen en kwekerijen onder.

'Inwoners kunnen zelf een steentje bijdragen door hun tuin niet vol te leggen met tegels', luidt de boodschap van Daverveldt. 'Wij willen groen zien. Dan kan het water goed infiltreren in de grond. De combinatie van klimaatverandering, extreem weer en verharding van de grond, is geen gelukkige combinatie.'

Bekijk hieronder een reportage uit 2018 over de hevige regen- en onweersbuien in september van dat jaar.