Hulp voor Alphenaren met financiële problemen door hoge energieprijzen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Door de stijgende energieprijzen komen ook in gemeente Alphen aan den Rijn huishoudens in de financiële problemen. De gemeente gaat, in samenwerking met maatschappelijke en sociale partners, een handje helpen. Inwoners met een laag inkomen, een hoge energierekening en een slecht geïsoleerde woning kunnen hulp verwachten bij het verlagen van hun energieverbruik.

De gemeente gaat met vijf projecten onderzoeken wat er nodig is om dit doel te bereiken. Deze projecten zijn een aanvulling op het aanbod dat de gemeente al heeft om inwoners te helpen met het verlagen van het energieverbruik. Het betreft de volgende projecten:

Verduurzaming witgoedregeling

Inwoners met een laag inkomen kunnen via de bijzondere bijstand eens in de zeven jaar een financiële bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of wasmachine. Dit heet de witgoedregeling. De gemeente gaat onderzoeken of deze witgoedregeling duurzamer kan. Dit kan een flinke besparing opleveren in het energieverbruik.

Start klussendienst

De gemeente wil een klussendienst opzetten die materialen beschikbaar stelt en die inwoners helpt bij het aanbrengen van kleine, energiebesparende maatregelen, zoals tochtstrips, radiatorfolie en ledlampen. De medewerkers van de klussendienst denken met inwoners mee. Zij geven concrete energiebesparingstips en geven inwoners (meer) inzicht in hun eigen energieverbruik.

Renoveren huizen met laag energielabel

Vanuit de Rijksoverheid komt er een subsidie om woningen met een laag energielabel (E, F en G) te isoleren en energie te besparen. Dit staat in het Nationaal Isolatieprogramma (NIP). De gemeente gaat verschillende projecten voorbereiden, zodat zij de subsidies kan aanvragen uit het NIP. Voor de sociale huurwoningen trekt de gemeente hierin op met de woningcorporaties, maar er is ook aandacht voor woningeigenaren, VvE’s en particuliere verhuurders.

Start wijkaanpak in Snijdelwijk

In de Snijdelwijk in Boskoop start de gemeente met een wijkaanpak energiebesparing. Dit gebeurt in samenwerking met maatschappelijke organisaties die de buurt goed kennen. Medio november organiseert de gemeente samen met maatschappelijke organisaties, zoals Energiek Alphen en Participe, een energiebesparingsmarkt. Interessant voor inwoners met een koop- en huurwoning en met een grote én een kleine beurs. Voor iedereen is er informatie om het energieverbruik te verlagen. Ook gaat de gemeente onderzoeken of het mogelijk is om in wijkcentrum De Plantaan een informatiepunt over energiebesparing te starten.

Meer kennis delen

Veel medewerkers binnen de gemeente en samenwerkingspartners hebben al regelmatig contact met inwoners die financiële problemen hebben of die dreigen te krijgen. De gemeente wil deze teams en samenwerkingspartners opleiden over het onderwerp energiebesparing, zodat zij deze kennis weer kunnen delen met de inwoners.

Duurzaamheidsaanbod

De gemeente gaat in de komende periode aan de slag met de vijf projecten waarin onderzocht gaat worden wat er nodig is om de energierekeningen van inwoners naar beneden te krijgen. De gemeente hoopt op korte termijn meer informatie te verstrekken. Het duurzaamheidsaanbod van de gemeente staat op www.alphenaandenrijn.nl/duurzaamheid.