Jaarwisseling in gemeente Alphen aan den Rijn: de regels om het zo veilig mogelijk te houden

Foto: Julius Verzaal

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De jaarwisseling van 2022-2023 wordt anders dan de twee voorgaande jaren. Er zijn geen aanvullende maatregelen. Wel vraagt gemeente Alphen aan den Rijn haar inwoners zich aan regels te houden om de jaarwisseling zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Vuurwerk afsteken is alleen toegestaan tussen 31 december 18.00 uur en 1 januari 2.00 uur (met uitzondering van kindervuurwerk zoals sterretjes en dergelijke - categorie 1 vuurwerk). Vuurwerk mag alleen worden verkocht op 29, 30 en 31 december. Categorie 1 vuurwerk mag wel het hele jaar door gekocht worden. Tijdens de afsteektijden mag ook categorie F2, zoals fonteinen, cakes en batterijen (16 jaar en ouder), afgestoken worden. Alle regels rond vuurwerk afsteken in gemeente Alphen staan op de gemeentelijke website.

Wanneer het afsteken klaar is, ruim vuurwerkafval, nadat het onschadelijk is gemaakt, dan meteen op. Het vuurwerkafval mag in een gewone vuilniszak die maandag 2 januari huis-aan-huis opgehaald wordt.

Vreugdevuren

Vreugdevuren zijn niet toegestaan in de gemeente Alphen aan den Rijn. Wanneer er toch spontaan vreugdevuren ontstaan of wanneer de openbare orde op een andere wijze wordt verstoord, grijpen de toezichthouders in.

De gemeente sluit vanaf 30 december (in de loop van de dag) tot 2 januari ondergrondse papier- en PMD- containers. Op deze manier wil zij schade door illegaal vuurwerk en brandstichting voorkomen. De restafvalcontainers zijn vanaf oudejaarsdag om 18.00 uur afgesloten tot nieuwjaarsdag 6.00 uur.

Vuurwerkoverlast melden

'Het melden van vuurwerkoverlast heeft altijd zin!', benadrukt de gemeente. 'Als door de drukte niet direct actie kan worden ondernomen, helpt het zeker bij nader onderzoek of om een goed beeld te krijgen voor de aanpak op langere termijn.' Vuurwerkoverlast is melden bij de gemeente via telefoonnummer 14 0172 of het landelijke politienummer 0900-8844. Of maak een melding via www.alphenaandenrijn.nl/feestdagen. Bij onveilige situaties of spoed, bel altijd 112.