‘Kroonjuweel’ Aarlanderveen lijkt gered van mogelijke komst windturbines

AARLANDERVEEN - Het lijkt er steeds meer op dat inwoners van Aarlanderveen zich geen zorgen hoeven te maken over de komst van windturbines in de buurt van de historische molenviergang. In het definitieve milieueffectrapport (planMER) van de regio Holland Rijnland wordt het gebied als niet kansrijk bestempeld voor de opwek van duurzame energie.

Voor het opstellen van een Regionale Energiestrategie (RES) is Alphen aan den Rijn met andere gemeenten verenigd in de regio Holland Rijnland. In die RES-regio wordt bekeken hoe en waar duurzame energie kan worden opgewekt met onder andere windturbines en zonneparken. Eerder gaven inwoners van Aarlanderveen aan geen heil te zien in grote windturbines die het kenmerkende landschap, inclusief de molenviergang, zouden verstoren. 

Juist die oude molens lijken te gaan voorkomen dat er enorme moderne windturbines in de buurt komen te staan. In het milieueffectrapport wordt het gebied aangeduid als een van de 'kroonjuwelen erfgoed' in de regio Holland Rijnland. Gebieden waarin geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Het neerzetten van windturbines is daarmee nagenoeg onmogelijk, datzelfde geldt voor de aanleg van zonneparken.

Wat wel als (mogelijk) kansrijke zoekgebieden worden gezien, zijn het gebied tussen Aarlanderveen en Nieuwkoop en het gebied rond de kruising van de N231 met de N207 bij Alphen aan den Rijn.

Afstandsnormen

Wethouder Erik van Zuylen (GroenLinks) gaf eerder al aan dat de gemeente geen voorstander is van windturbines rond Aarlanderveen. 'De informatie uit deze planMER is heel nuttig om de afwegingen te kunnen maken met de verschillende belanghebbenden', zegt Van Zuylen over het zoeken naar geschikte gebieden voor de opwek van duurzame energie.

Die zogeheten zoekgebieden moeten opnieuw in kaart worden gebracht, omdat de Alphense gemeenteraad besloot om eerdere zoekgebieden van tafel te vegen. Richtlijnen voor afstandsnormen, die door de Rijksoverheid moeten worden opgesteld, gaan daarbij een belangrijke rol spelen. Met die normen moet onder andere duidelijk worden wat de minimale afstand moet zijn tussen bestaande bebouwing en nieuw te plaatsen windturbines.

Nog geen keiharde belofte

Al met al durft de wethouder nog geen keiharde belofte te doen aan de inwoners van Aarlanderveen. 'De kans is kleiner geworden, maar formeel moet het nog worden vastgelegd in het omgevingsbeleid', zegt Van Zuylen over de zoekgebieden. Toch lijkt dat, gezien de weerstand vanuit het dorp, de standpunten van de gemeente en de RES-regio, slechts een formaliteit te worden.