Miljoenen voor gratis ov, oplossen woningnood en geld voor museum: provincie maakt geld vrij

Openbaar vervoer in Leiden Foto: ANP

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Gratis openbaar vervoer voor mensen met een kleine beurs, een bijdrage aan de verbouwing van Museum Prinsenhof en extra geld om de woningnood op te lossen. De provincie Zuid-Holland maakt 150 miljoen euro extra vrij om de ambities uit het coalitieakkoord in het komende jaar verder uit te werken, staat in de voorjaarsnota.

Zo komt de provincie bijvoorbeeld met een proef met gratis openbaar vervoer voor mensen met een kleine beurs. Daar stelt de provincie 10 miljoen euro voor beschikbaar. Dat doet de provincie om 'verkeersarmoede' te voorkomen.

Wat dat precies gaat opleveren, kunnen de gedeputeerden nog niet zeggen. 'Dat plan gaat later nog uitgewerkt worden', laat een woordvoerder weten. In de voorjaarsnota staat dat met de gemeenten wordt afgestemd wie daar dan straks precies gebruik van kunnen maken.

Staten willen zelf bouwen

Verder komt er ook nog bijna vier miljoen extra beschikbaar om de woningnood op te lossen. De provincie wil de bouw van nieuwe woningen stimuleren, omdat er tussen 2022 en 2030 ruim 247.000 woningen gebouwd moeten worden.

De Statenleden hebben daarnaast ook aangegeven zelf actie te willen ondernemen om te gaan bouwen. 'Dat zijn complexe vraagstukken die ook nieuwe expertise vragen', valt te lezen in de nota. Zodoende komt daar dus 3,8 miljoen euro voor beschikbaar.

Ook komt er extra geld voor boeren die willen innoveren. Zo komt er een proef in het Groene Hart om met innovaties de stikstofuitstoot te verminderen. Landbouwcollectief Boeren met Perspectief krijgt daar 4.3 miljoen euro voor.

'Ze krijgen geld om in hun fieldlab te werken aan een systeem dat de ammoniakuitstoot realtime meet. Op die manier kunnen boeren hun bedrijfsvoering optimaliseren', zegt de provincie.

In totaal 150 miljoen

Andere opvallende uitgaven die de provincie wil doen is de 2 miljoen euro die wordt uitgegeven aan de verbouwing van Museum Prinsenhof. Dat museum wordt de komende jaren voor tientallen miljoenen verbouwd, daar gaat Zuid-Holland dus ook aan bijdragen. Ook komt er geld beschikbaar voor windmolens op Bleizo-west, waar Zoetermeer en Lansingerland 5000 woningen willen bouwen.

In totaal maakt de coalitie zo'n 150 miljoen euro extra vrij voor de afspraken die zij vorig jaar hebben gemaakt. Die landen nu dus voor het eerst in een update van de begroting voor dit jaar: de voorjaarsnota. Van die 150 miljoen euro is er nog 37,5 miljoen euro over om 'vrij' in te zetten in deze coalitieperiode.

Zuid-Holland hield miljoenen over

Zuid-Holland hield de afgelopen jaren steeds (tientallen) miljoenen euro's over, omdat niet alle ambities waargemaakt konden worden door onder meer de krapte op de arbeidsmarkt.

Gedeputeerde Mariëtte van Leeuwen legt uit: 'We zien dat er jaarlijks geld overblijft op de jaarrekening, dit betekent dat we bij het begroten meer rekening moeten houden met de uitvoeringskracht van onze organisatie.'