Vanaf 1 januari geen mobiel meer in de klas: hoe gaan Alphense scholen hiermee om?

Foto: Sophie Vos

ALPHEN AAN DEN RIJN - Geen geswipe en getik meer op de mobiele telefoons, want de Rijksoverheid komt met een advies voor middelbare scholen, waarin staat dat mobieltjes niet meer mee de klas in mogen. Per 1 januari gaat dit dringend advies in. Mobiele telefoons zouden ervoor zorgen dat de concentratie van leerlingen afneemt en daardoor de prestaties verslechteren. Hoe gaan scholen in Alphen aan den Rijn met dit advies om?

De telefoon continu in de hand tijdens pauzes en tussenuren, zo gaat het er nu op het Ashram College aan toe. De eerste week van het schooljaar was het mobiele telefoonbeleid strenger, want toen mochten leerlingen hun telefoon in de pauzes en de tussenuren ook niet bij zich hebben. Na klachten zijn hier aanpassingen over gemaakt. ‘Dat de telefoons ‘weg’ zijn geeft veel rust’, aldus het Ashram College.

Leerlingen die een telefoon nodig hebben voor bijvoorbeeld bepaalde medische redenen vormen een uitzondering en mogen wel af en toe hun mobieltje bij de hand houden.

Bron van afleiding

Het Scala College volgt diezelfde richtlijn. Telefoons mogen tijdens de lessen niet zichtbaar zijn en moeten in de schoolkluisjes van de leerlingen of in een zogenoemde 'telefoonzak' worden achtergelaten.

De telefoon in een schooltas opbergen, is in principe niet de bedoeling. 'We gaan de leerlingen echter niet fouilleren, dus als niemand er last van heeft, kan dat ook nog. Maar liever niet', aldus Kitty van Leeuwen, teamleider van de onderbouwklassen van het vwo. 

'Als middelbare school hebben wij de plicht om de leerlingen voor te bereiden op het mbo, hbo of de universiteit', vertelt Van Leeuwen. 'Tegenwoordig raken veel mensen steeds sneller afgeleid door zoiets als de mobiele telefoon. Door deze maatregel kunnen we ervoor zorgen dat de focus volledig bij de les blijft en de stof dus beter 'aankomt' bij de leerlingen. Ook helpt het minder gebruiken van mobieltjes om gedurende de verdere studie minder afgeleid te raken.'

Eindexamenleerlingen ontspringen voorlopig de dans op het Groene Hart Lyceum

Het Groene Hart Lyceum pakt het iets anders aan, hier mogen leerlingen in de vijfde en zesde klas wél een telefoon in de les gebruiken. 'Aan de ene kant om het lesrooster te bekijken en aan de andere kant om zaken op te zoeken als dat nodig is voor het leerproces', vertelt directeur Astrid Schouten. Leerlingen uit andere jaren gebruiken hiervoor een iPad.

Op andere vestigingen van het Groene Hart is het voor eindexamenleerlingen niet toegestaan om mobiele telefoons te gebruiken in de les.