Mogelijke pilot om menstruatiearmoede in Alphen aan den Rijn tegen te gaan

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Menstruatiearmoede in de gemeente Alphen aan den Rijn wordt beter in kaart gebracht. Veel jonge vrouwen hebben geen geld om elke maand tampons of maandverband te kopen. Onder aanvoering van de PvdA is deze zomer door de gemeenteraad een motie aangenomen om deze vorm van armoede te bestrijden. Wethouder Anouk Noordermeer (VVD) heeft toegezegd om een aanpak daarvoor te onderzoeken.

Menstruatiearmoede is een veelvoorkomend probleem in Nederland; het treft namelijk één op de tien jonge vrouwen. Zeker in tijden waarin alles duurder wordt, is het voor steeds meer vrouwen en meisjes moeilijker om aan menstruatieproducten te komen. Hierdoor worden veel van deze meisjes en vrouwen belemmerd in hun dagelijkse leven en in hun sociale participatie. 'Menstruatie is een biologisch, natuurlijk voorkomen, waar niemand onder zou mogen komen te leiden', aldus Rebecca Sterk van de PvdA. 'In andere gemeenten in Nederland en daarbuiten, zijn al veel mooie initiatieven opgezet om jonge en kwetsbare vrouwen te helpen met het verstrekken van gratis menstruatieproducten. Zulke initiatieven zouden ook een plek kunnen hebben in de gemeente Alphen aan den Rijn.'

In de gemeente zijn er al een aantal 'losse' initiatieven te vinden, waaronder enkele scholen en instanties die zelf al stappen zetten wat betreft het verstrekken van gratis menstruatieproducten. Zo zijn het Groene Hart Lyceum, het MBO Rijnland en de Alphense Voedselbank al goed op weg om deze producten gratis aan te bieden. 'Het aanbod van zulke initiatieven kan wat ons en een zeer grote meerderheid van de raad betreft, uitgebreid worden', laat Sterk weten. 'Bovendien zijn er organisaties in de gemeente die zich bezighouden met het welzijn van de inwoners, waarbij zulke initiatieven goed op aangesloten zou kunnen worden. Door het maatschappelijke veld hierbij te betrekken, kunnen we een goede poging wagen om de precieze doelgroep te vinden en te helpen.'

Mogelijke pilot

Het niet kunnen betalen van menstruatieproducten leidt onder meer tot schoolverzuim en onhygiënische alternatieven. Om iedereen in de gemeente gelijke kansen te geven om op een volledige manier te participeren aan de samenleving, zullen dan ook de mogelijkheden voor een pilot om menstruatiearmoede tegen te gaan worden onderzocht. In deze mogelijke pilot zullen lopende gelijksoortige projecten in de gemeente worden meegenomen. In november wordt verwacht dat de uitkomsten van het onderzoek teruggekoppeld kunnen worden aan de gemeenteraad. 

Gedurende het onderzoek zal er onder meer gekeken worden naar de aanpak van deze vorm van armoede in andere gemeenten, zoals Gouda, Den Haag, Utrecht en Amstelveen. Ook kan de gemeente in gesprek gaan met grote organisaties in de gemeente, om te kijken in hoeverre deze organisaties zouden kunnen bijdragen aan het verminderen van de menstruatiearmoede. Uiteraard zal er ook naar de financiën worden gekeken. Hoe zal het kostenplaatje eruit komen te zien?

'Als alle mogelijkheden en ideeën op een rijtje zijn gezet, zal een plan van aanpak worden opgesteld en zal er een pilot worden gehouden met alle deelnemende partijen', aldus Sterk. 'Uiteindelijk kunnen we de bevindingen van deze pilot weer terugkoppelen aan de raad, waarna er mogelijk een definitief plan op tafel zal komen.'