Nauwelijks bezwaren tegen nieuwe gedragscodes, burgemeester Spies blij met uitkomst

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De nieuwe gedragscodes voor de burgemeester, wethouders en raadsleden van de gemeente Alphen gaan probleemloos door de gemeenteraad geloodst worden. Dat werd woensdagavond duidelijk tijdens het eerste politieke debat over de vernieuwde regels.

In de nieuwe gedragscode voor het college van burgemeester en wethouder staat zwart-op-wit dat politiek bestuurders maximaal 14 procent van hun jaarsalaris aan neveninkomsten zelf mogen houden. Over de rest moet de helft worden afgedragen aan de gemeente Alphen, met een maximum van 35 procent van het jaarinkomen.

SP en RijnGouweLokaal zijn vanuit principieel oogpunt tegen. Beide partijen vinden dat een burgemeester helemaal geen bezoldigde bijbanen mag hebben. De rest van de gemeenteraad stelt dat dit voor nu een gepasseerd station is en pas weer ter tafel kan komen als er een profielschets wordt opgesteld voor de toekomstig opvolger van Spies.

Toen eind 2014 de keuze viel op Spies als nieuwe burgemeester van Alphen aan den Rijn was het hebben van nevenfuncties juist een pré, omdat dat zorgt voor een goede vertegenwoordiging van Alphen, buiten Alphen.

Alphense codes in lijn met landelijk protocol

Er volgt nog een aantal kleine aanpassingen aan de nieuwe gedragscodes, die woensdagavond als concept zijn besproken door een speciaal in het leven geroepen werkgroep waar alle fracties uit de Alphense gemeenteraad één raadslid voor mogen afvaardigen.

De nieuwe gedragscodes ligt zo dicht mogelijk tegen het VNG-model (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) aan. Dat is een wens van de gemeenteraad, die de nieuwe gedragscodes voor de zomer wil aannemen. Er volgt nog wel een juridische toets.

Dit artikel gaat verder onder dit interview met werkgroepvoorzitter Ernst-Jan Straver (raadslid PvdA) over het proces rond de nieuwe gedragscodes.

Ophef neveninkomsten burgemeester

De oude gedragscode wordt aangepast en opgesplitst. Niet langer is er één gedragscode voor de burgemeester, wethouders en raadsleden, maar is er een gedragscode voor de burgemeester en wethouders en een aparte gedragscode voor raadsleden. Aanleiding voor de aanpassing is de ophef die vorig jaar november ontstond rond de neveninkomsten van burgemeester Liesbeth Spies (CDA). Volgens de Alphense gedragscode had Spies haar volledige vergoeding uit nevenactiviteiten moeten afdragen in plaats van een wettelijk vastgesteld percentage.

Spies zegt die specifieke passage van de lokale regel niet te hebben gekend en ging ervan uit dat de landelijke richtlijn ook in Alphen gold. In de landelijke Gemeentewet staat dat een burgemeester zijn of haar neveninkomsten tot een bepaald bedrag mag houden, de rest moet afgedragen worden. Dat heeft Spies altijd gedaan. Een advocatenkantoor heeft in opdracht van de gemeente Alphen de lokale richtlijn getoetst en geconcludeerd dat de Alphense gedragscode juridisch niet stand houdt. Daarop besloot de gemeenteraad dat Spies het geld niet alsnog hoeft af te staan.

Spies is blij met nieuwe gedragscodes

Burgemeester Spies zegt woensdagavond in een reactie blij te zijn met de aangepaste gedragscodes, die elke vorm van discussie voor de toekomst wegnemen. Er staat niet langer in opgenomen dat alle neveninkomsten moeten worden afgedragen.

'Daarvan is al door de gemeenteraad gezegd dat dat artikel ogenblikkelijk uit de gedragscode moet. Eens te meer is de noodzaak bewezen dat je dit soort dingen met enige regelmaat tegen het licht moet houden', zegt Spies. 'Ik ben blij dat er nu twee gedragscodes zijn die in de lijn van de wet liggen, zoals het hoort.'

Hieronder zijn de interviews met burgemeester Liesbeth Spies (CDA) en raadsleden Anouk Noordermeer (VVD) en Iris van de Kolk (SP) te beluisteren.