Nieuwe buurtbus Hazerswoude-Boskoop rijdt voorlopig nog niet

HAZERSWOUDE-DORP/BOSKOOP – De route is gecheckt en lokaal heerst er veel enthousiasme over een nieuwe buurtbus tussen dorpshuis De Juffrouw in Hazerswoude-Dorp en het treinstation in Boskoop. Toch kan het nog wel een flinke poos duren voordat de bus daadwerkelijk gaat rijden.

Raadslid Peter Versteeg van Nieuw Elan kwam in 2020 met een initiatiefvoorstel om een buurtbusvereniging in de gemeente Alphen aan den Rijn op te zetten. Het was zijn reactie en die van zijn partij op het vervoersplan 2020 van Arriva dat de bereikbaarheid voor bewoners in de kernen en wijken met weinig doorgaande verbindingen verminderde. Een buurtbus kan de dorpen onderling verbinden en sluit aan op normale buslijnen, was de gedachte.

Acht partijen ondertekenden het voorstel van Versteeg om een onderzoek te starten naar de oprichting van de vereniging. Vorig jaar werd dat onderzoek afgerond.

Conceptroute 

'Eind vorig jaar overlegde een aantal raadsleden met Dorpsoverleg Hazerswoude-Dorp en Stichting Buurtvervoer Boskoop om een goede conceptroute te kiezen', meldt Nieuw Elan. Buurtvervoer Boskoop kent het klappen van de zweep met haar sinds eind 2017 rijdende buurtbus Lijn 728 door Boskoop. De buurtbus rijdt hier elke werkdag overdag en zaterdagmorgen en doet alle belangrijke voorzieningen in het dorp aan.

Zaterdag 14 januari is de gekozen route door het dorpsoverleg, de stichting en enkele raadsleden getest. Een route van een uur. Het idee is dan ook de bus elk uur te laten rijden. ‘In het routevoorstel is zoveel mogelijk rekening gehouden met de ruimtelijke ontwikkelingen die gaan plaatsvinden in Hazerswoude-Dorp', bericht Nieuw Elan. 'Daarnaast is gezocht naar optimale aansluiting (overstapmogelijkheden) met de buurtbus in Boskoop en het bestaande openbaar vervoer, buslijnen 165 en 187.’

Toestemming

De komst van de nieuwe buurtbuslijn is nog niet zeker. De provincie Zuid-Holland en vervoersbedrijf Arriva moeten nog toestemming geven. Verder zijn voldoende vrijwillige chauffeurs nodig en moet de route - inclusief vaste opstapplaatsen - nog definitief worden.

Een woordvoerder van provincie Zuid-Holland laat weten dat er in de regio veel ruimte is voor nieuwe buurtbussen. 'De provincie steunt op verschillende manieren de start van nieuwe buurtbusverbindingen. Zoals met het meebetalen aan opstartkosten en andere vormen van ondersteuning als een instandhoudingssubsidie voor buurtbusverenigingen.’

De introductie van een nieuwe dienstregeling van een buurtbus, gaat in overleg met de bestaande vervoerder. ‘Deze kan bijvoorbeeld eisen stellen wanneer te verwachten is dat een nieuwe buurtbus ten koste zou gaan van bestaande lijnen.' Voor de buurtbus in Hazerswoude-Dorp is nog geen officiële aanvraag binnengekomen, laat de woordvoerder weten. ‘Er is wel al aangeklopt bij Arriva.'

Geen geld voor nieuwe bus

Een extra buurtbus laten rijden, betekent ook dat er een nieuwe bus aangeschaft moet worden. 'Daar is nu geen geld voor gereserveerd', meldt de woordvoerder. Tot slot oppert hij vanuit de provincie een logisch startmoment. ‘Daarvoor zijn twee kandidaten: de start van de nieuwe concessie eind volgend jaar of de opening van station Hazerswoude-Rijndijk in 2026.’

Bij toestemming van de provincie en Arriva wordt de buurtbusvereniging opgericht. Het streven is dat de buurtbus vanaf januari 2024 gaat rijden, laat Versteeg aan de Groene Hart Koerier weten. ‘Of, als het meezit, al halverwege het jaar.’