Nieuwe weg komt langs treinspoor Boskoop - Alphen, niet door Zaanse Rietveld

BOSKOOP/ALPHEN AAN DEN RIJN - Er komt geen nieuwe weg dwars door natuurgebied Zaanse Rietveld tussen Boskoop en Alphen aan den Rijn. In plaats daarvan is het de bedoeling dat auto's in de toekomst over een nieuwe asfaltstrook pal langs het treinspoor kunnen rijden. De beoogde tweede oeververbinding in Boskoop moet ten noorden van het kwekersdorp een plek krijgen. Dat tekent Omroep West op, mediapartner van Studio Alphen. Het gaat allemaal om adviezen vanuit Beter Bereikbaar Gouwe, waar de gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland deel van uitmaken.

Het plan om het Zaanse Rietveld te doorkruisen met een weg werd tijdens een van de georganiseerde inspraaksessies voor inwoners geopperd door een Boskoper. Hij zag dit als mogelijke oplossing voor de verkeersproblemen in zijn woonplaats. De provincie nam die suggestie over als onderzoeksrichting maar stuitte op veel kritiek.

Niet alleen sprak de gemeenteraad zich unaniem uit tegen de aanleg van de rijbaan, ook de bevolking is tegen. Een petitie werd opgestart en bijna 5000 keer ondertekend. Verkeerswethouder Kees van Velzen (CDA) beloofde afgelopen juni al dat de weg door het Zaanse Rietveld geschrapt zou worden uit de plannen. Dat is nu ook daadwerkelijk gebeurd.

N11

De twee andere ingetekende nieuwe wegen staan nog wel op de kaart. Daar moet de politiek nu tussen kiezen. Ze liggen allebei zo dicht mogelijk langs het treinspoor tussen Boskoop en Alphen aan den Rijn, ten oosten van het Zaanse Rietveld, en zorgen voor een nieuwe verbinding tussen Boskoop en de N11 bij Alphen.

De ene optie (W20-1, rode route op de kaart) takt vanuit Boskoop aan op het Jagerspad en gaat via een tunnel onder het spoor - bij het Paddegat - naar Alphen. Het alternatief (W20-2, groene route op de kaart) is een weg van het kruispunt Burgemeester Smitsweg-Compierekade richting het Jagerspad, om vervolgens naar Alphen door te steken.

Dan moet er nóg een keuze gemaakt worden door de politiek, die van waar de nieuw te kiezen weg wordt aangesloten op de N11. Daar zijn drie opties voor bedacht: via het Dwarsveld naar het kruispunt Goudse Schouw (gouden en roze lijn) of via de Gouwelandenlaan - bij McDonald's - naar industrieterrein De Schans II (paarse lijn). Het verschil tussen de gouden en roze lijn is dat bij de roze lijn de nieuwe weg wordt doorgetrokken tot de Prins Bernhardlaan.

De verkeersproblemen in Boskoop zijn al jaren groot. De Zijde, de enige weg die de west- en oostkant met elkaar verbindt, slibt dagelijks dicht vanwege de 10.000 auto's en vrachtwagens die door de smalle straat rijden en de hefbrug die 33 keer per dag opengaat voor het scheepvaartverkeer. Na jaren van politiek overleg hebben de colleges van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Waddinxveen en Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland nu overeenstemming bereikt over een extra weg om Boskoop te ontsluiten en het willen aanleggen van een tweede oeververbinding. Tussen december en februari is het aan de verschillende gemeenteraden en Provinciale Staten om hier een besluit over te nemen.

Tweede brug in plaats van aquaduct in Boskoop

Om de Zijde in Boskoop echt te ontlasten is een tweede oeververbinding nodig. Onderzoek moet in de komende jaren uitwijzen waar 'ie komt en wat voor verbinding het wordt. Dat dit onderzoek er komt, is nu ook besloten. Wel nemen de drie gemeenten en de provincie alvast een voorschot op de uitkomst: het wordt vermoedelijk een brug in plaats van een - meer gewenst - aquaduct.

'Het beschikbare geld blijft een voorwaarde. Een brug lijkt daarom volgens de bestuurders financieel kansrijker dan een aquaduct', luidt de gezamenlijke verklaring van wethouders Kees van Velzen (Alphen), Inge Nieuwenhuizen (Bodegraven-Reeuwijk), Kirsten Schippers (Waddinxveen) en provinciegedeputeerde Frederik Zevenbergen.

Omdat Waddinxveen geen heil ziet in een tweede oeververbinding door het Gouwebos, kan de nieuwe brug of aquaduct niet ten zuiden van Boskoop komen. De noordkant van Boskoop, tussen Boskoop en Alphen, blijft de enige overgebleven optie (O2 op de kaart).

Van fietsroutes tot Bodegravenboog

Een nieuwe weg en de gewenste tweede oeververbinding maken deel uit van Beter Bereikbaar Gouwe. Dit al jarenlang lopende provinciale- en gemeentelijke project moet ervoor zorgen dat het gebied op en rond de rivier de Gouwe (tussen de N209 bij Hazerswoude-Dorp, N11 bij Alphen aan den Rijn en A12 bij Bodegraven, Reeuwijk en Waddinxveen) letterlijk beter bereikbaar wordt.

Zo is het verder de bedoeling dat er nieuwe fietsroutes worden aangelegd tussen Gouda en Alphen en tussen Gouda en Bodegraven. Ook is het een vurige wens dat de Bodegravenboog, oftewel een nieuw knooppunt bij Bodegraven - à la het Prins Clausplein - om de N11 met A12 richting Rotterdam te verbinden, er komt. Maar of dat verlangen omgezet wordt in werkelijkheid is uiteindelijk aan de Rijksoverheid om te bepalen.

De optie om de Gouwe te verbreden wordt niet gelicht. Dat betekent dat vrachtschepen die op en neer varen tussen de Alphense containerhaven Alpherium, een van de grootste binnenvaartterminals van Nederland, en de Rotterdamse haven maximaal 10,5 meter breed kunnen zijn. Wel wordt een aantal wachtplaatsen voor scheepvaartverkeer aangelegd bij bruggen in Alphen (hefbrug), Waddinxveen en Gouda.

Verder onderzoek

In de aankomende maanden is het aan de drie gemeenteraden en Provinciale Staten om een besluit te nemen over het maatregelenpakket dat nu op tafel ligt. Dat besluit wordt aankomend voor jaar genomen en gaat het startsein geven voor verder onderzoek naar alle maatregelen en de diverse varianten.

De discussie over de verkeersproblemen in Hazerswoude-Dorp is ook onderdeel van Beter Bereikbaar Gouwe. Op korte termijn wordt het kruispunt van de Gemeneweg (N209) opgeknapt. In de komende jaren gaat onderzocht worden of er op lange termijn alsnog een tunnel onder het dorp aangelegd kan worden. Dat moet het hoofd bieden aan de alsmaar toenemende hoeveelheid verkeer vanuit Waddinxveen, Bleiswijk en Zoetermeer. Een alternatieve optie voor een tunnel onder Hazerswoude door zou een nieuwe weg tussen de A12 bij Zoetermeer - via Stompwijk en Zoeterwoude-Dorp - en de A4 bij Leiden zijn. Ook die optie gaat onderzocht worden.