Gepubliceerd op 06 Januari 2020 om 21.49 uur

Nieuwjaarstoespraak burgemeester Liesbeth Spies: ‘Koester vrede en vrijheid’

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - We moeten koesteren dat we in vrede en vrijheid leven. Dat is de belangrijkste boodschap die burgemeester Liesbeth Spies heeft willen overbrengen met haar traditionele nieuwjaarstoespraak. Vrede en vrijheid zijn in Spies' ogen niet vanzelfsprekend.

'In onze samenleving mag iedereen vrijuit zeggen wat hij of zij voelt, denkt of meent. Dat kan alleen als je echt naar elkaar luistert en elkaar behandelt zoals je zelf behandeld wilt worden. Dus ja, je mag proberen om mensen voor jouw denkbeelden te winnen, maar je kunt die ideeën niet opleggen met geweld of onderdrukking. En je mág opkomen voor je eigen belangen, zolang je daarmee geen schade berokkent aan een ander', sprak Spies. 'Het is ieders goed recht om van mening te verschillen, maar ook ieders plicht om te zoeken naar gezamenlijke grond, om overeenkomsten te herkennen.'

Kinderburgemeester Elmehdi Sassa (11) assisteerde burgemeester Spies maandagavond tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Alphen. 'Het oplossen van problemen in de wereld begint in je eigen omgeving. Het klimaatprobleem lossen we niet 1, 2, 3 op. Maar we kunnen wel zorgen voor meer prullenbakken en minder zwerfafval', zei Elmehdi.

advertentie
 
advertentie