Onderzoek naar ondergrondse waterberging voor toekomstbestendige Boskoopse sierteelt

BOSKOOP - Is een ondergrondse waterberging de oplossing voor de Boskoopse sierteelt in strijd tegen aanhoudende periodes van droogte? Daar wordt in de aankomende drie jaar onderzoek naar gedaan. Het zou de zoetwatervoorraad in de regio kunnen vergroten, waarmee de sector toekomstbestendig wordt gemaakt.

In een ondergrondse waterberging wordt water opgeslagen dat tijdens natte periodes wordt opgevangen. Zo wordt neerslag op kasdaken in het Westland al opgevangen en opgeslagen in zo'n ondergrondse waterberging. 'Dit water kan later weer worden onttrokken tijdens lange droge perioden en worden hergebruikt als gietwater', aldus Stichting Belangenbehartiging Greenport Boskoop. 

Voordat het water in de ondergrond kan worden opgeslagen, moet het gezuiverd worden. Onder meer om gewasbeschermingsmiddelen te verwijderen die schadelijk kunnen zijn voor het grondwater. Het driejarige onderzoek 'Naar een Circulaire Schoonwatervoorziening in de boom- en sierteelt, Greenport Boskoop' richt zich op die zuivering van het water middels een innovatief zuiveringsconcept. 'Wordt de werking aangetoond, dan hebben kwekerijen de mogelijkheid om, naast het water van kasdak, ook water van de open teelt velden of PCT (pot- en containerteelt) velden op te slaan.'

De aanleg van een ondergrondse waterberging is geen onderdeel van het onderzoeksproject.  'Maar een logische vervolgstap wanneer de werking van de voorzuivering wordt aangetoond', aldus Greenport Boskoop. Er wordt met betrokken partijen zoals Hoogheemraadschap van Rijnland en Provincie Zuid-Holland wel al gekeken hoe de voorzuivering in combinatie met een ondergrondse opslag praktisch vergunbaar te maken is.