Ontwerp voor project N207 Zuid van provincie Zuid-Holland ligt ter inzage

BOSKOOP - Het Ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor het project N207 Zuid is door Gedeputeerde Staten vrijgegeven voor inspraak. Het is tot en met 12 juli mogelijk om een zienswijze in te dienen op het Ontwerp PIP.

Het projectplan omvat het aanpassen en aanleggen van wegen, een ecologische verbindingszone, wandelpaden en fietspaden in en tussen Boskoop, Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen. Doel van de provincie Zuid-Holland en betrokken gemeenten is om hiermee de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid in het gebied te verbeteren.

Het Ontwerp PIP is te bekijken op de website van de provincie Zuid-Holland en ligt ook ter inzage in het gemeentehuis in Alphen aan den Rijn. Verder worden er op dinsdag 14 (De Juffrouw, Hazerswoude-Dorp, 18.30 - 21.30 uur) en donderdag 16 juni (Flora Boskoop, Boskoop, 18.30 - 21.30 uur) inloopbijeenkomsten georganiseerd waar vragen gesteld kunnen worden.

Onderzoek naar aarden wal

Gedeputeerde Staten hebben besloten dat er, naast de maatregelen in het Ontwerp PIP, aanvullend onderzoek gedaan gaat worden naar een aarden wal aan de westkant van de aan te leggen Verlengde Bentwoudlaan. 'De aarden wal valt weliswaar buiten de PIP-grens, maar wordt wel binnen project N207 Zuid meegenomen', aldus de provincie. 'Komende maanden wordt het onderzoek uitgevoerd en worden betrokkenen geraadpleegd.'