Gepubliceerd op 14 Juli 2019 om 15.00 uur

Oppositie kritisch op EDBA, economic board wil maximale transparantie geven

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Wat heeft Economic Development Board Alphen aan den Rijn (EDBA) de afgelopen vier jaar gerealiseerd met de 3,8 miljoen euro subsidie die verstrekt is door de gemeente Alphen? Die vraag wilde de oppositie in de Alphense gemeenteraad deze week beantwoord krijgen tijdens een politiek debat over EDBA.

Voor 2,4 miljoen euro (600.000 euro per jaar) konden via de economische cofinancieringsregeling LEF, vanaf heden weggebezuinigd door de gemeente Alphen, diverse projecten worden gerealiseerd zoals het meefinancieren van een oplossing tegen bodemdaling en waterberging (Topsurf), het financieel bijdragen aan Esports Game Arena en het subsidiëren van de restauratie van de wereldberoemde Zwammerdamschepen vormen een deel van het antwoord. Volgens EDBA zijn er 35 procenten gefinancieerd, goed voor 160 fte.

Het economisch budget bedroeg 1 miljoen euro (250.000 euro per jaar). Daar is onder meer de bekende Alphense telecomtoren voor verlicht en de marketingcampagne #AlphenLinkt voor opgezet. EDBA zelf ontving een organisatiefee à 400.000 euro (100.000 euro per jaar). De oppositie vindt de verantwoording te sumier.

EDBA nieuwe stijl

Vorige maand werd bekend dat EDBA zich gaat transformeren tot een denktank dat het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd gaat adviseren op economische ontwikkeling. Dat betekent dat alle huidige uitvoerende taken worden afgestoten door EDBA. De LEF-regeling is beëindigd en citymarketing wordt ondergebracht in een aparte stichting.

'Al onze adviezen zullen openbaar gemaakt worden', kondigt Erik Braun aan, de nieuwe voorzitter van EDBA. Op die manier wil hij maximale transparantie geven. Onder meer omdat er bij de gemeenteraad twijfel heerst of EDBA echt onafhankelijk advies kan verlenen omdat de organisatie wel gesubsideerd wordt door de gemeente Alphen.

Onderaan de streep kort Alphen jaarlijks 100.000 euro op economie. Niet langer wordt 950.000 euro per jaar toegekend, maar 850.000 euro. EDBA krijgt na de transformatie 225.000 euro en 125.000 euro is beschikbaar voor onderzoek. 'Alphen Marketing' krijgt 550.000 euro te verdelen: 350.000 euro is bestemd voor citymarketing, 200.000 euro voor evenementensubsidies.

Hieronder kun je het radio-interview met wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) beluisteren.
advertentie
.
advertentie