Plan voor 40 woningen op sierteeltlocatie aan Biezen in Boskoop

BOSKOOP - Ruimtemaken BV en Bébouw Midreth BV hebben het plan om op een sierteeltlocatie aan de Biezen in Boskoop 40 nieuwe woningen te realiseren. Op percelen tussen de N207 en de A.P. van Neslaan moeten verschillende soorten woningen komen, waaronder appartementen.

Het planvoorstel bestaat uit 8 sociale huurwoningen, 8 middeldure appartementen, 14 vrije sector appartementen en 10 vrije sector koopwoningen (8 twee-onder-een-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen). Om de woningen te kunnen plaatsen is het nodig om de kwekerij op die locatie te beëindigen en bestaande bebouwing te slopen.

Tussen de woningen en de N207 wordt een zogeheten groene etalage aangelegd, waarin de kwekerijgeschiedenis van Boskoop zichtbaar moet worden. Deze groenstrook moet ook een publieke gebruiksfunctie krijgen met paden en een wandelroute.

Het college van burgemeester en wethouders is bereid om medewerking te verlenen aan het plan. Als belangrijke voorwaarde noemt het college dat de etalagefunctie voor de sierteelt op die locatie wordt gerealiseerd door de ontwikkelaars. Als alles volgens planning verloopt kunnen de bouwwerkzaamheden halverwege 2023 beginnen.