Plan voor nieuwe Steekterbrug blijkt veel te duur: ‘Er dreigde tekort van 12 miljoen euro’

ALPHEN AAN DEN RIJN - Het plan voor de nieuwe Steekterbrug in Alphen aan den Rijn moet mogelijk drastisch worden aangepast. Er dreigde een tekort van 12 miljoen euro te ontstaan, waardoor nu wordt gekeken naar andere varianten. Dat schrijft Gedeputeerde Staten in een brief aan Provinciale Staten.

Het plan bestaat om de brug, die aan het einde van zijn technische levensduur is, te vervangen door een nieuwe beweegbare brug, inclusief een verbreding om een toekomstige centrumring aan te leggen. Tijdens het aanbestedingsproces is gebleken dat het vervangen en verbreden van de beweegbare brug 12 miljoen euro extra nodig is. 'Hierop is het lopende aanbestedingstraject stopgezet en is verkend of er mogelijkheden zijn om de vervanging van de brug passend te krijgen binnen de financiële kaders', meldt Gedeputeerde Staten.

Geen enkele andere variant blijkt binnen het beschikbare budget te passen. Uit een eerste verkenning is wel gebleken dat een vaste brug met een doorvaarthoogte van 5.40 meter het meest kansrijk is. Ook voor deze variant is extra geld nodig, Gedeputeerde Staten verwacht zo'n 6 miljoen euro. 'Daar staat tegenover dat de beheer- en onderhoudslasten flink dalen door het ontbreken van een bewegingswerk.'

Huidige brug blijft maximaal 5 jaar staan

In de komende periode wordt deze variant voor de nieuwe brug verder uitgewerkt. Ook worden omwonenden, bedrijven en overige vaarweggebruikers geïnformeerd. Verder vindt er op korte termijn overleg plaats met de gemeente Alphen aan den Rijn en het Hoogheemraadschap van Rijnland.

'Gezien de ontstane situatie dient de bestaande Steekterbrug op veilige wijze langer in gebruik te blijven', schrijft Gedeputeerde Staten in de brief. Op dit moment wordt onderzocht wat hiervoor nodig is en welke kosten dat met zich meebrengen. Gedeputeerde Staten houdt er rekening mee dat de huidige Steekterbrug nog maximaal vijf jaar blijft staan.

Lees ook: Architect: na Máximabrug dreigt ook geldverspilling met Steekterbrug