Provincie gaat voor nieuwe vaste Steekterbrug in Alphen aan den Rijn in 2025

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een vaste brug met een doorvaarthoogte van 5,4 meter. Dat is het plan waar Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland voor wil gaan om de Steekterbrug in Alphen aan den Rijn te vervangen. Een optie die veel beter aansluit op het beschikbare budget dan een beweegbare brug, waar eerst plannen voor waren gemaakt. 

Toen bleek dat het plan voor een nieuwe beweegbare Steekterbrug veel te duur uit zou vallen, startte de provincie een zoektocht naar een alternatief. Een vaste brug die niet open kan voor de scheepvaart blijkt nu zo'n 15 miljoen euro goedkoper te zijn. Als Provinciale Staten en betrokken partijen groen licht geven voor dit plan, kan eind 2023 een nieuwe aanbestedingsprocedure worden gestart. In de zomer van 2024 zou dan gestart kunnen worden met het vervangen van de brug, die in het najaar van 2025 klaar moet zijn.

Bij een eerdere technische inspectie is onderzocht wat er moet gebeuren om de huidige Steekterbrug nog even te kunnen gebruiken. De constructie is namelijk aan het einde van de levensduur. Volgens de provincie kan de brug 'op veilige wijze langer in gebruik worden gehouden' door het uitvoeren van verschillende kleinschalige maatregelen en periodieke inspecties. Die komen bovenop het reguliere onderhoudswerk.

5,4 meter doorvaarthoogte

Een vaste brug heeft invloed op het scheepvaartverkeer vanwege de beperkte doorvaarthoogte. Volgens de provincie zou één bedrijf achter de Steekterbrug niet uit de voeten kunnen met een doorvaarthoogte van 5,4 meter. Dit is volgens de provincie op te lossen door het bedrijf ontheffing te geven om met andere schepen te varen. 'De gesprekken hierover met het bedrijf lopen in goede sfeer, maar zijn nog niet afgerond', meldt Gedeputeerde Staten in het voorstel aan Provinciale Staten.

Ook is de optie bekeken om dit bedrijf te verplaatsen. 'Daarbij is echter gebleken dat mogelijke alternatieve locaties bedrijfsvoering technisch niet wenselijk waren en dat een voorgestelde locatie niet paste binnen de provinciale richtlijnen voor veiligheid.'

Verder zorgt een vaste brug er ook voor dat zeilschepen, die de mast niet kunnen strijken, de toekomstige brug niet kunnen passeren. 'Naar schatting liggen er vijftien zeilschepen achter de Oude Rijn, verdeeld over een tweetal watersportverenigingen en particuliere ligplaatsen. Bij circa de helft van deze schepen is het mogelijk de mast te strijken', aldus Gedeputeerde Staten. Voor de overige helft van die schepen lijkt nog geen oplossing in zicht.