Provincie voert druk op: laatste kans voor tweede oeververbinding over Gouwe

Foto: Jeron Groeneveld

BOSKOOP - De provincie Zuid-Holland heeft het project Beter Bereikbaar Gouwe (BBG) woensdag afgesloten. Daarmee leek de kans verkeken dat er een tweede brug of een tunnel komt om een betere oost-westverbinding in of bij Boskoop te realiseren. Er is wel een lichtpuntje: van de gemeenten Waddinxveen en Alphen aan den Rijn wordt nu een nieuw voorstel verwacht.

De wens, en de noodzaak, voor een tweede oeververbinding over de Gouwe leeft al heel lang. In de zes jaar dat het project BBG heeft gedraaid, zijn de gemeenten Alphen aan den Rijn en Waddinxveen er echter niet in geslaagd om op één lijn te komen. De meest voor de hand liggende locatie ligt namelijk tussen Boskoop en Waddinxveen op Waddinxveens grondgebied. De provincie geeft beide gemeenten een laatste kans om alsnog met een gedragen voorstel te komen.

De laatste kans komt er op aandringen van Provinciale Staten. Tijdens de bespreking van het project BBG zijn verschillende moties ingediend om toch tot realisatie van een brug te komen. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen (VVD) zal bij Alphen aan den Rijn en Waddinxveen aandringen om samen met een advies te komen voor één voorkeursvariant. Dit op basis van vele onderzoeken uit de afgelopen zes jaar.

Knelpunt

De hefbrug in Boskoop is een laatste groot knelpunt voor het verkeer dat de Gouwe over wil steken. Deze rivier doorsnijdt de beide helften van het dorp en het kwekerijgebied rond Boskoop. De brug is oud en daardoor ontstaan te vaak storingen die het verkeer in de regio ontregelen. Maar, ook zonder storingen is de hefbrug een obstakel. Er rijdt meer vrachtverkeer over de provinciale weg N455, lokaal bekend als de Zijde, dan de weg aankan.

Eigenlijk iedereen vindt dat een tweede oeververbinding, een brug of een tunnel, moet worden aangelegd. Uitdaging is de locatie.

Zowel de gemeente Alphen aan den Rijn als Waddinxveen blokkeert verschillende oplossingen, zoals een extra weg van Boskoop naar de N11 of een tweede oeververbinding aan de rand van het Gouwebos. Ook suggesties om bij de Halve Raak of aan de rand van Snijdelwijk zo’n oeververbinding te realiseren, zijn afgeketst. Elke eventuele oplossing stuit op bezwaren van omwonenden, organisaties en bedrijven.

Bentwoudlaan

Het project Beter Bereikbaar Gouwe is opgezet om het verkeer rond het zuiden van de N207 in betere banen te leiden. Die weg loopt langs de Gouwe en is een belangrijke noord-zuidverbinding. Verschillende lokale maatregelen, onder meer in Hazerswoude-Dorp, zijn genomen of in voorbereiding.

Een fonkelnieuwe weg tussen Waddinxveen en Boskoop, de Bentwoudlaan, moet ook verlichting brengen. Er wordt ook veel verwacht van de aanleg van de Bodegravenboog. Dit project staat inmiddels op de prioriteitenlijst van de rijksoverheid.

Lees ook: Centrum Boskoop toe aan upgrade, maar gemeente heeft bedenkingen over plan