Gepubliceerd op 02 November 2018 om 13.43 uur

Rel in gemeenteraad over toekomst Stichting MAX

ALPHEN AAN DEN RIJN - De eerste grote ruzie binnen de in maart nieuw aangetreden gemeenteraad is een feit. Het onderwerp: Stichting MAX. Tijdens het debat over de begroting voor de komende regeerperiode wordt een motie ingediend over de toekomst van Stichting MAX waar de voltallige coalitie (Nieuw Elan, CDA, GroenLinks) en drie oppositiepartijen (PvdA, SP, RijnGouweLokaal) hun handtekening onder zetten. De drie coalitiepartijen trekken hun toezegging na twee schorsingen in, er ontstaat een fikse woordenwisseling in de politieke vergadering met verwijten over en weer, en na het debat verlaten oppositiepartijen witheet het gemeentehuis.

Tienercentrum MAX moet uiterlijk medio 2019 hun huidige pand aan de Olympiaweg in Alphen aan den Rijn verlaten om plaats te maken voor de nieuwbouw van het Ashram College. Al anderhalf jaar is er discussie en wordt er gezocht naar een nieuwe plek voor MAX. Tot nog toe is die plek niet gevonden. De ene keer voldoet een potentiële locatie naar eigen zeggen niet aan de behoeften van MAX, de andere keer vindt de gemeente een door MAX aangedragen locatie ongeschikt. Ook zijn er opties die onbetaalbaar blijken voor MAX, zoals het WiebelBiebel-pand.

Hoe begon het donderdag?

‘We hadden een motie liggen die vrij ver ging. Daarna kwam ook de coalitie met een motie. We hebben toen met elkaar gesproken om de motie samen te voegen. Dat is ook gebeurd, zes partijen zetten hun handtekening eronder, een meerderheid, dus doen’, dacht SP-voorman Harre van der Nat. ‘Toen kwam de leider van Nieuw Elan binnen (André de Jeu was verlaat omdat hij vanwege zijn reguliere werk niet om 16.00 uur, toen de gemeenteraadsvergadering begon, aanwezig kon zijn, red.), nam zijn fractiegenoot Evon Zevenbergen de maat, ging met de wethouders in gesprek en veegde de motie van tafel.’

André de Jeu kon zich, en met hem uiteindelijk ook zijn coalitiegenoten, inderdaad niet vinden in de tekst van de samengevoegde motie. Omdat de wethouder het niet eens is met de tekst. ‘Er stond dat we als gemeente een maximale inspanning moeten doen om tot een eigen locatie voor MAX te komen. Dat is in de politiek heel zwaar middel (dan is eigenlijk alles - ook financieel - verantwoord om het te laten slagen, red.). De wethouder zegt toe meer dan zijn best te doen, maar als dat niet lukt moet hij wel verder kunnen. Dat wilden de andere partijen niet’, aldus De Jeu. Want: ‘We hebben in Alphen gebouwen die voor slechts 20 tot 40 procent in gebruik zijn. Daar kan MAX in. Nieuwbouw is onbetaalbaar.’

De manier waarop

Tijdens twee schorsingen wordt er druk onderhandeld aan de rand van de raadzaal. De discussie raakt verhit en verschillende dingen worden beweerd over wat er is gezegd. Onafhankelijk controleren wat er feitelijk wel en niet geroepen is, is onmogelijk. De handtekening van Nieuw Elan is gezet uit jeugdig enthousiasme, door de benjamin van de raad: Evon Zevenbergen (24).

‘Iedereen van de jonge raadsleden van de coalitiepartijen heeft deze motie goed bedoeld, voor MAX en voor de jongeren. Maar er zit ook een paar heel ervaren rotten tussen, namelijk Ank de Groot (RijnGouweLokaal) en Harre van der Nat (SP). En het siert hen dat ze alles willen doen voor MAX. De moties worden in elkaar geschoven, maar onze jonge raadsleden zijn vergeten aan de wethouder te vragen of hij kan leven met de nieuwe tekst. Als dat was gebeurd, had de wethouder direct kunnen aangeven dat hij er niet mee kan leven. En dat is fout gegaan’, is de uitleg van De Jeu. ‘Hartstikke lullig natuurlijk. Er lijkt een deal te zijn, maar die wordt teruggetrokken.’

Zo gezegd, zo gedaan. Wethouder Han de Jager verzoekt de indieners om de motie niet in stemming te brengen omdat, als het tot niets resulteert, hij geen kant op kan en belooft opnieuw het gesprek aan te gaan met het bestuur van Stichting MAX. Nieuw Elan, CDA en GroenLinks gaan akkoord en trekken hun handen af van de motie. SP, RijnGouweLokaal en PvdA staan met lege handen.

Leugenaar

Van der Nat zegt dat De Jeu niet heeft toegegeven tijdens de schorsing dat Nieuw Elan fout zat en dat het anders had gemoeten. Sterker nog, volgens Van der Nat is er iets compleet anders gebeurd. ‘Ik ben onder druk gezet door Nieuw Elan, CDA en GroenLinks. Er werd gezegd: als jij de motie in stemming brengt, gaan wij tegen stemmen en dan heeft MAX niks. Dan is het jouw schuld’, meent Van der Nat. ‘Dit is zo’n schoffering van de democratie, het is stuitend. Ik ga hier met de burgemeester over praten. Zo moeten we niet met elkaar omgaan.’

De Jeu ontkent op zijn beurt dat dit is gezegd. ‘Harre maakt er een show van. Wat ik heb gezegd is dat als je de motie toch in stemming brengt, wetende wat de interpretatie van de wethouder is, dat ik niet in kan stemmen. Dat heb ik uitgelegd, maar ik heb niet gedreigd met wat dan ook.’ Onzin stelt Van der Nat, wie het ontkent is een leugenaar. ‘Stichting MAX moest geschrapt worden uit de motie. Deze coalitie wil verder zonder de mensen van MAX. Maar dat mag niet genoemd worden. Dit college wil op een andere manier met tiener- en jongerenwerk omgaan. Het concept MAX moet kapot.’ De Jeu weerlegt dat: ‘Volstrekt onjuist dat wij af willen van MAX. Dat weet MAX, dat weet Van der Nat. Het is alleen voor mij niet heilig dat MAX de enige partij is die wat mag doen voor jongeren.’

Dit artikel gaat verder onder deze radio-interviews waarin De Jeu en Van der Nat hun kant van het verhaal vertellen


Na afloop van de gemeenteraadsvergadering zegt verantwoordelijk wethouder Han de Jager (CDA) dat de politiek niet om de hete brei heen moet draaien. ‘In de motie wordt getracht de positie van MAX te borgen. Het gaat niet om MAX alleen, maar om de gebruikers van het gebouw. Kunnen we die elders accommoderen? Dat is zorgvuldig beleid en de uitdaging die we hebben.’

‘Je kunt niet zomaar zeggen dat we een nieuw gebouw bouwen voor MAX. Er is onderbenutting van Castellum, Parkvilla en andere gebouwen. Wil deze gemeente verstandig omgaan met geld, ga je niet zeggen dat je een nieuw gebouw laat bouwen als je leegstand hebt’, meent De Jager. ‘De bottleneck is: gaat MAX als collectief over en als dat niet lukt, hoe ga je dan om met de gebruikers die we subsidiëren? Daar moeten we met MAX uit zien te komen.’

Bij de oppositie gaat het volgens De Jager om het collectief van Stichting MAX, bij de coalitie gaat het om de activiteiten. ‘Dat is een bron van discussie en irritatie binnen de gemeenteraad. En daar kwam de gemeenteraad niet uit en keek naar mij’, vervolgt De Jager. Zijn mening: ‘Nieuwbouw gaat niet lukken, bouwen in zeecontainers moeten we niet doen. Kortom, het gesprek met MAX afronden en dan kiezen: door met MAX als collectief of de gebruikers herhuisvesten?’

Dit artikel gaat verder onder het radio-interview met wethouder De Jager:

Hoe nu verder?

Dat laatste is volgens De Jager het meest waarschijnlijk. ‘Als ik kijk naar de investeringen die we gedaan hebben, is het overgaan van MAX als collectief naar een andere locatie heel moeilijk. Het gebouw moet je geschikt maken op de visie van MAX. En dat terwijl je in een gebouw zit met multifunctioneel gebruik. Dat kan elkaar lelijk bijten als het gaat om beheerdersverantwoordelijkheid, inrichting van de ruimten en de tijden van gebruik.’

De komende weken zullen gesprekken gevoerd worden met het bestuur van MAX, maar ook met de directie van Castellum en Parkvilla om te praten over huisvestiging van de jongerenorganisatie. Daar zitten nogal wat haken en ogen aan, stelde MAX-voorzitter Sander de Nie recent al. Zoals hoge consumptieprijzen die jongeren op die locaties zullen moeten gaan betalen.

Een deadline om de knoop door te hakken is niet genoemd.

Hieronder kun je alle radio-interviews nog eens beluisteren:

advertentie
 
advertentie