Schot in de zaak: zicht op restauratie en herbouw Nieuw Werklust volgend jaar

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Het bouwen van woningen op de locatie van de voormalige kleiwarenfabriek Nieuw Werklust in Hazerswoude-Rijndijk is een stap dichterbij gekomen. De zogeheten cultuurhistorische verkenning, een onderzoek dat ertoe moet leiden dat kenmerkende elementen van de oude fabriek behouden blijven, is afgerond.

Op basis van deze cultuurhistorische verkenning kan een gebiedsvisie worden opgesteld, oftewel het ontwerp van de beoogde woonwijk. Het moet een combinatie worden van bestaande bouw met nieuwbouw. 31 van de 37 leegstaande fabrieksgebouwen hebben een monumentale status.

Sinds 2000 is Nieuw Werklust niet meer in bedrijf als kleiwarenfabriek. Het complex langs de Rijndijk verkeert ondanks de monumentale status in een vervallen staat. De eigenaar van het terrein wil na een jarenlang proces met medewerking van de gemeente woningen bouwen. De restauratie en herbouw kan op z'n vroegst volgend jaar starten, schrijft het college van burgemeester en wethouders in een brief aan de gemeenteraad.