Ruimte voor pré-mantelzorgwoningen in de gemeente Alphen aan den Rijn

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Het wordt onder bepaalde voorwaarden mogelijk voor inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn om een pré-mantelzorgwoning te plaatsen. Met zo'n woning moet het voor inwoners mogelijk zijn om zich gedegen voor te bereiden op een (toekomstige) mantelzorgrelatie.

'Een reguliere mantelzorgwoning realiseren is alleen mogelijk wanneer iemand een mantelzorgverklaring heeft. Er is een groeiende groep inwoners die (nog) geen zware of intensieve zorg- of ondersteuningsvraag heeft, maar wel al behoefte heeft om in de buurt van het eigen sociale netwerk te wonen. Voor deze groep en hun (toekomstige) mantelzorgers is nu geen oplossing', legt de gemeente uit.

Als voorbeelden noemt de gemeente kinderen met een licht verstandelijke beperking die bij hun ouders willen (blijven) wonen, of ouders die bij één van hun kinderen willen wonen in verband met toekomstige mantelzorg.

Pilot

Met een pilot, die tot maart 2024 duurt, kunnen inwoners een omgevingsvergunning aanvragen voor een pré-mantelzorgwoning. Die aanvraag wordt getoetst op verschillende criteria. Zo moet er onder meer een schriftelijke verklaring worden bijgevoegd waaruit blijkt dat de potentieel mantelzorgverlener de noodzakelijke (toekomstige) mantelzorg zal verlenen.

Na een periode van twee jaar wil de gemeente de pilot evalueren. Dan wordt besloten of deze aanpak structureel kan worden ingezet of dat er wellicht nog wijzigingen in de werkwijze nodig zijn.