Schade door containerschepen op Gouwe leidt tot onderzoek provincie

BOSKOOP/ALPHEN AAN DEN RIJN - De provincie Zuid-Holland gaat onderzoek doen naar schade die wordt veroorzaakt door grote containerschepen op de Gouwe. Dit jaar werd volgens de provincie al zes keer schade veroorzaakt aan provinciale eigendommen. De provincie maakt zich door de incidenten zorgen over de veiligheid.

Gedeputeerde Jeannette Baljeu (VVD, water) vertelt in een brief aan de statenleden dat er tussen 2019 en 2022 bij één tot drie incidenten per jaar schade is ontstaan. 'Die schadevaringen bestonden vooral uit het raken van gordingen, een soort veiligheidsbalken, op de provinciale oevers. In de eerste maanden van dit jaar was er echter al zes maal schade aan provinciale eigendommen', legt zij uit.

Ook naar aanleiding van de botsing met de spoorbrug in Gouda, op 7 april dit jaar, vroegen de politici zich af wat er aan de hand was. CCT Moerdijk, de eigenaar van het betrokken containerschip, werd daarom uitgenodigd voor een gesprek. Daar heeft de provincie haar zorgen geuit over de 'impact van de containervaart op de veiligheid op de Gouwe'.

Alpherium

'Dat incident riep vragen op bij de Gedeputeerde Staten, daarop voortvloeiende zijn er vragen gesteld door het college. De samenwerking is altijd goed, open en transparant tussen provincie en binnenvaart en er wordt altijd gezamenlijk gewerkt aan verbetering van de vaarweg', legt Luc Smits van de Alphense containerhaven Alpherium uit.

Het hoge aantal incidenten van dit jaar zorgt ervoor dat de provincie onderzoek doet naar de veiligheid op de Gouwe. 'Ieder incident is er natuurlijk één teveel, dus het is logisch dat de provincie hiermee aan de slag gaat.'

Later besluit over maatregelen

En dat onderzoek heeft ook weer impact op eerdere besluiten. In eerste instantie was het de bedoeling dat er structureel bredere containerschepen, van 10,5 meter, zonder vergunning mochten varen op de Gouwe. Maar dat besluit wordt in afwachting van het onderzoek uitgesteld.

'Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zal besloten worden welke maatregelen er eventueel genomen moeten of kunnen worden om te voorkomen dat de veiligheid op de Gouwe in het geding komt', aldus gedeputeerde Baljeu in de brief.

Lees ook: Einde aan meer dan 10 jaar discussie: containers Alpherium blijven vier hoog gestapeld mogen worden