Bewoners bijten zich vast in dossier Steekterweg

ALPHEN AAN DEN RIJN/ZWAMMERDAM - De bewoners van de Steekterweg tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam blijven actievoeren tegen de komst van Oekraïense vluchtelingen. Hoewel de gemeente alle spandoeken in juni weghaalde, heeft een deel van de buurtbewoners afgelopen week weer doeken opgehangen. Ditmaal op eigen terrein.

De buurtbewoners vroegen de gemeente afgelopen tijd om extra informatie over de gang van zaken rondom het realiseren van de opvangplekken. 'Je mag als inwoner onderzoeken opvragen en dat hebben we gedaan', vertelt Diana Smits, namens de groep bewoners van de Steekterweg. 

Smits verzocht onder meer om een onderzoek naar de flora en fauna, maar werd daar niet veel wijzer van. 'Een groot gedeelte was zwart gemarkeerd, alles is vaag en dubieus.' 

Te grote aantallen

De omwonenden stellen aan de hand van de opgevraagde informatie dat de gemeente zich niet houdt aan de regels rondom aanbestedingen en dat de afgesproken hoeveelheid opvangplekken in de eerste fase verhoogd is van 75 naar 100.

'Wij hebben interne stukken opgevraagd en daaruit blijkt dat het aantal opvangplekken verhoogd is, zonder dat wij er van op de hoogte zijn gesteld', aldus Smits. De hoeveelheid plekken is een van de grootste bezwaren van de omwonenden. 'Wij zijn niet tegen Oekraïense vluchtelingen, maar tegen grote aantallen. 

'Als er tien gezinnen zitten, loop je gemakkelijk het terrein op', aldus Smits. 'Als er 150 man zitten, ga je daar niet zomaar heen. Daarmee werk je integratie met de buurt niet in de hand.' 

Verbouwing en aanbesteding

Om het gebouw aan de Steekterweg klaar te maken voor de opvang, moet de bestaande locatie gerenoveerd worden. Verder wordt een speelterrein aangelegd en komen er tiny houses voor extra plekken. Volgens Smits is de betreffende aannemer een vriendje van de grondeigenaar. 'Het klopt gewoon allemaal voor geen kant.' 

De gemeente geeft aan dat er inderdaad geen aanbestedingsprocedure is geweest. 'Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor de locaties aan de Steekterweg gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheid in het inkoop- en aanbestedingsbeleid en de opdrachten voor deze locaties enkelvoudig onderhands te gunnen', zegt een woordvoerder van de gemeente.  

Nieuwe opvangplekken

De gemeente is haastig op zoek naar nieuwe opvangplekken, omdat de voormalige GGZ-kliniek aan de Noorderkeerkring in Alphen aan den Rijn tegen de vlakte gaat. Daar wonen op dit moment Oekraïense vluchtelingen, die eind van dit jaar op straat komen te staan. 

Volgens de gemeente is in de plannen die aan omwonenden gepresenteerd zijn, vermeld dat het om 100 à 150 personen gaat. De opvang van deze mensen vindt in twee fases plaats. De eerste fase betreft opvang in de bestaande locatie. De tweede fase heeft betrekking op plekken op het terrein, waar de bestemming voor moet worden aangepast. Daar is meer tijd voor nodig. 

Het lijkt de bewoners van de Steekterweg onmogelijk om de opvang voor de vluchtelingen uit de Noorderkeerkring dit jaar nog op te vangen, want de huurovereenkomst met de eigenaar van de grond is nog niet rond. De gemeente erkent dat, maar verwacht dat op te lossen: 'De inzet van de gemeente is erop gericht om fase 1 nog zoveel mogelijk dit jaar te realiseren.' 

'Terecht bezwaar'

SP-fractievoorzitter Iris van de Kolk vindt dat de onderste steen boven moet komen in deze zaak. 'Wij gaan proberen uit de pluizen hoe het nu daadwerkelijk zit. Wij hebben altijd gevonden dat de inwoners met het bezwaar over de aantallen een terecht punt maakten, dat je moet kijken of het past binnen de gemeenschap.' Ook RijnGouweLokaal en Forum voor Democratie toonden zich eerder kritisch.

Om de opvang kleinschaliger te organiseren, hebben de bewoners alternatieve locaties aangedragen. Volgens de SP zijn die alternatieven niet serieus genomen. 'Dat vinden we erg jammer.' De partij gaat in overleg met de bewoners.

De juiste procedures

Voorstanders van de opvangplekken aan de Steekterweg Elise de Veth (VVD) en José Huls (GroenLinks) zijn ook van mening dat zaken in de juiste volgorde georganiseerd moeten worden. 'Voorop staat dat de juiste procedures gevolgd moeten worden', zegt fractievoorzitter Huls. 'Wij zijn enthousiast over de plannen zoals die er lagen. Wat nu naar voren komt, is iets nieuws. Wij volgen de discussie.'

Fractievoorzitter De Veth: 'Wij hopen dat alle procedures ordentelijk verlopen, maar hebben geen inzage in de stukken waar het nu om gaat. De documenten die we tot nu toe hebben gezien klopten allemaal en daarop hebben wij ons besluit ook genomen.' 

Huisvesting in de omgeving

Beide raadsleden vinden het van belang dat er opvang komt voor de oorlogsvluchtelingen. 'Het zijn oorlogsvluchtelingen, we kunnen ze niet zomaar op straat zetten', zegt De Veth. 

Ook GroenLinks vindt dat de opvang doorgang moet vinden. Huls: 'De kinderen gaan hier naar school, de vrouwen werken in de omgeving, deze mensen moeten we in deze omgeving huisvesting bieden. Maar, dat is niet gemakkelijk onder stoom en kokend water.' 

Hevig verzet

Sinds de aankondiging van de komst van Oekraïense vluchtelingen naar de Steekterweg, zijn de bewoners hevig in verzet. Ze voelen zich niet gehoord en vinden de hoeveelheid opvangplekken niet passend in de buurt. De bewoners hebben inmiddels een advocaat in de arm genomen, die in actie komt zodra de gemeente de vergunning aanvraagt.