Spies niet uitgesproken over vuurwerkverbod: tegenstanders mogen corona niet ‘misbruiken’

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Burgemeester Liesbeth Spies (CDA) schaart zich vooralsnog niet in het rijtje Nederlandse burgemeesters dat voor- of tegenstander is van een algeheel vuurwerkverbod aankomende jaarwisseling. 'Wij moeten de rust bewaren en op basis van harde gegevens vanuit de zorg en handhaving een besluit nemen of vuurwerk verkopen en afsteken verantwoord kan.' Dat zegt Spies in haar corona-interview met Studio Alphen.

Spies is naast haar burgemeesterschap in Alphen ook voorzitter van het Nederlandse genootschap van burgemeesters. De roep onder burgemeesters om vanwege corona vuurwerk te verbinden met oud & nieuw wordt steeds groter. Ook de Nationale Politie pleit vrijdag voor een verbod. Over anderhalve week neemt staatssecretaris Stientje van Veldhoven een besluit over een eventueel vuurwerkverbod, kondigde zij eerder deze week aan.

'In termen van handhaving zou een vuurwerkverbod ons helpen', antwoordt Spies als haar om de mening wordt gevraagd. 'Ik vind het goed dat gekeken wordt of een verbod haalbaar is, want wij kunnen de zorg niet nog verder belasten. Maar mensen hebben ook behoefte aan een beetje lucht. Daarom is het goed om het besluit niet nu al te nemen, maar eerst af te wachten of we die daling in de besmettingen zien.'

Vuurpijlen en knalvuurwerk

De aankomende jaarwisseling zou ook zonder corona anders zijn dan anders. Het afsteken van vuurpijlen en knalvuurwerk is verboden vanaf dit jaar. 'Wij gaan nu misschien niet beleven wat deze stap doet in het terugbrengen van het aantal slachtoffers met letsel en de overlast die tijdens de jaarwisseling wordt veroorzaakt', spreekt Spies.

Wat Spies geen goede zaak vindt, is als burgemeesters die sowieso voorstander zijn van een landelijk vuurwerkverbod de huidige coronacrisis gebruiken, of misbruiken, om die mening erdoorheen te drukken. 'Een gelegenheidsargument mag nooit de doorslag geven', zegt de voormalig minister van Binnenlandse Zaken daarover. 'Het besluit moet genomen worden op basis van harde overwegingen.'

Spies stipt aan dat naast burgemeesters die tegenstander zijn van vuurwerk, net zoveel burgemeesters genieten van vuurwerk en de jaarwisseling. 'Zij gunnen de samenleving dat de viering van oud op nieuw kan plaatshebben. Het geeft onder burgemeesters veel verschillende opvattingen.'

Besluit

Medio november neemt het kabinet een besluit. Dat is volgens Spies een goed moment. 'Dat valt ongeveer samen met het moment dat wij kunnen beoordelen of het huidige maatregelenpakket ervoor zorgt dat de zorgcijfers omlaag gaan.'