Verbetering spoorverbinding Leiden en Utrecht: ontwerpen station Hazerswoude-Rijndijk van start

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - Provincie Zuid-Holland werkt samen met gemeente Alphen aan den Rijn aan de bereikbaarheid en leefbaarheid in het Groene Hart, waaronder verbetering van de spoorverbinding Leiden-Utrecht.

Het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk krijgt ruime (fiets)parkeergelegenheid en aansluitingen op het streekbusnet. De spoorwegovergang van de Gemeneweg wordt verplaatst en door aanpassingen aan het spoor kan het station in de dienstregeling opgenomen worden. Ook komt er een ongelijkvloerse kruising van de Burgemeester Smeetsweg in Zoeterwoude-Rijndijk met het spoor en de N11 (zie foto).

Treinstation Hazerswoude-Rijndijk

ProRail heeft een ingenieursbureau gecontracteerd om in januari te starten met het ontwerp voor het station Hazerswoude-Rijndijk. In 2016 heeft de gemeenteraad een voorkeursontwerp vastgesteld. Hét uitgangspunt voor het ontwerp, waar ook de inrichting van de stationsomgeving bij hoort. Gemeente, ProRail en de provincie werken samen aan dit proces, bijgestaan door het ingenieursbureau.

Participatie

De exacte planning van het ontwerp en participatieproces is nog niet duidelijk. Daar komt begin 2023 meer zicht op. Gemeente en ProRail informeren de bewoners in de buurt van het station per brief, zodra meer bekend is. De gemeente verwacht dat dit in het voorjaar van 2023 gebeurt.

Het streven is om bewoners en andere partijen zo volledig mogelijk te informeren en te betrekken bij het ontwerp. Zij maakt hiervoor gebruik van het participatiekader ‘Iedereen aan zet’ dat in 2021 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Eind 2026 gereed

De ambitie is om eind 2026 zowel het nieuwe station Hazerswoude-Rijndijk als de aanpassingen aan het spoor gereed te hebben. Dan kan de frequentie op de spoorlijn de hele dag verhoogd worden naar vier treinen per uur.