Studio Alphen Politiek: Groene Hart Koerier, Gnephoek, hulpmiddelen

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - In een nieuwe uitzending van Studio Alphen Politiek wordt de meest recente raadsvergadering behandeld. De vergadering op donderdag 22 september was de eerste raadsvergadering na het zomerreces van dit jaar.

De gemeenteraad vroeg opnieuw aandacht voor het voortbestaan van de Groene Hart Koerier, het krantje dat in voormalig Rijnwoude wordt verspreid. Wethouder Gert van den Ham (D66) zegde toe om de cohesie in die vier dorpskernen niet uit het oog te verliezen, maar de Groene Hart Koerier wordt door de gemeente verder niet ondersteund.

Verder stelde het college van burgemeester en wethouders de raad voor om een krediet van 750.000 euro beschikbaar te stellen voor de planontwikkeling van de Gnephoek. GroenLinks en de PvdA dienden daarop een amendement in om wanneer er een negatief advies volgt voor woningbouw in de Gnephoek, het onderzoek ernaar zal stoppen. Wethouder Gerard van As (Nieuw Elan) zegde toe bij een negatief advies opnieuw in gesprek te gaan met de gemeenteraad. Dan zal bekeken moeten worden waar woningbouw wel kan en wat er moet gebeuren met de Gnephoek.

Hulpmiddelen chronisch zieken

Met een ingediende motie vroeg het CDA, samen met D66, VVD, Nieuw Elan, RijnGouweLokaal, ChristenUnie en GroenLinks, aandacht voor het beter inzichtelijk maken van (sport)hulpmiddelen voor chronisch zieken. Het verkrijgen van die hulpmiddelen zou laagdrempeliger, praktischer en toegankelijker moeten. Wethouder Anouk Noordermeer (VVD) omarmde de motie, het college van burgemeester en wethouders gaat daar verder mee aan de slag.

Verder werkt Noordermeer aan een zogeheten sociale kaart. Daarmee moet het voor inwoners van de gemeente Alphen aan den Rijn beter inzichtelijk worden waar zij zich moeten melden zodra zij hulpmiddelen of zorg nodig hebben. Halverwege 2023 moet die sociale kaart worden voorgelegd aan de gemeenteraad.

De meest recente uitzending van Studio Alphen Politiek is hieronder te beluisteren als podcast. Het programma wordt iedere zondag tussen 13.00 en 14.00 uur uitgezonden op radio bij Studio Alphen.