Subsidiekraan Theater Castellum tot minimum dicht

ALPHEN AAN DEN RIJN - Theater Castellum moet honderdduizenden euros aan subsidie inleveren. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders in Alphen aan den Rijn besloten. Er blijft nog 312.629 euro over, dat is conform de jaarlijkse huurprijs van het pand.

Castellum draait al jaren met fors verlies. Het tekort moet worden opgevangen door de gemeente Alphen, die de enige aandeelhouder van Theater Castellum is. Desondanks bezuinigt de Alphense politiek op Castellum. Dit jaar is de subsidie met structureel 75.000 euro omlaag gebracht en daar komt in 2016 nog eens 75.000 euro bij. Per 1 januari 2017 komt de ingrijpendste maatregel: een korting van ruim een half miljoen euro.

:

Exacte invulling nog niet bekend

Wij vinden de theaterfunctie belangrijk. Die moet behouden blijven. Maar dat hoeft niet per se in de huidige vorm, aldus wethouder Michel du Chatinier. Het gemeentebestuur koerst af op een zelfde richting als met Sportspectrum Alphen. Ook die organisatie kan straks overbodig zijn, omdat over driekwart jaar de sportverenigingen verantwoordelijk moeten gaan worden voor de invulling van het onderhoud van de velden. Aan hen de keuze hoe en eventueel met welke partij dat in te vullen.

In een brief aan de gemeenteraad schrijft het college: De afgelopen periode zijn er verkennende gesprekken gevoerd met Castellum en andere betrokkenen. Inmiddels is er ook enige duidelijkheid gekomen in de inhoud en de kansen in het uitvoeringsplan voor Castellum. De inhoudelijke effecten die we op cultureel gebied willen bereiken zullen meegenomen worden in de gemeentebrede opdrachten die vanuit het uitvoeringsplan in de markt worden gezet. Theater Castellum kan dan inschrijven op de opdrachten. Kort gezegd: er zal vraag blijven naar cultuur en op toekomstige opdrachten en projecten kan Theater Castellum zich als marktpartij inschrijven en eventueel subsidie aanvragen.

Ondanks de aangekondigde bezuiniging blijft de financiele situatie van Castellum penibel. Er is geen sprake van een financieel gezonde situatie en de afgelopen jaren is de subsidie juist verhoogd om het voortbestaan van het theater niet in gevaar te brengen, schrijft het college. De economische crisis wordt als reden opgedragen van tegenvallende bezoekerscijfers. Ook de beperkingen in de gebruiksmogelijkheden van het gebouw door de constructie is een probleem. In de komende maanden gaat onderzocht worden hoe de verdiencapaciteit, om zodoende een gezonde exploitatie te kunnen realiseren, vergroot kan worden.

Momenteel worden de mogelijkheden van het verhuizen van de bibliotheek naar Theater Castellum onderzocht.