Subsidietoekenning Nigrum Pullum voor nabouwproject replica Zwammerdamschip en attracties op castellumterrein

ZWAMMERDAM - Nigrim Pullum kan 68.000 euro tegemoet zien van provincie Zuid-Holland voor het nabouwen van een grote replica van de Zwammerdam6 (20,25 meter) door bezoekers en bewoners van Ilse de Bruggen. Aangevuld met enkele attracties kan de organisatie met dit bedrag het castellumterrein en de vindplaats van de Zwammerdamschepen aantrekkelijker maken.

Namens de organisatie van Nigrum Pullum hebben Leen van Zwieten en Leo van Sister het plan en bijbehorende begroting opgesteld. De selectiecommissie van de Limes netwerktafel van de provincie heeft het plan beoordeeld en voorgesteld aan Gedeputeerde Staten. Deze heeft 68.000 euro beschikbaar gesteld om dit project, samen met andere financiers en subsidiegevers, mogelijk te maken.

Start werkzaamheden in voorjaar

De planning is dat de voorbereidende activiteiten en werkzaamheden in het voorjaar van 2023 op gang komen. De organisatie, Ipse de Bruggen en de bewoners zijn in hun nopjes met deze erkenning en toezegging.