Tarieven begraafplaatsen mogelijk met 8,5 procent omhoog, introductie natuurbegraven en resomeren

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - De gemeenteraad van Alphen aan den Rijn neigt ernaar om de tarieven voor begrafenissen en graven met 8,5 procent te laten stijgen. Dat is nodig om noodzakelijke investeringen te doen op begraafplaatsen in de gemeente Alphen aan den Rijn, in de wetenschap dat het aantal begrafenissen afneemt.

Sinds de gemeentefusie in 2014 is het aantal begraafplaatsen binnen de gemeente opgelopen tot zeven. Benthuizen, Boskoop en Hazerswoude-Dorp hebben op korte termijn een opknapbeurt nodig. Omdat het uitgangspunt van de gemeente is dat begraafplaatsen kostendekkend moeten zijn, dat wil zeggen dat op jaarbasis de opbrengst van alle begrafenissen en huursommen van graven voldoende moet zijn om alle organisatorische en onderhoudskosten te bekostigen, moet het uitvaarttarief op alle begraafplaatsen omhoog om het te investeren geld terug te verdienen.

Voor begraafplaats Vrederust in Benthuizen is een nieuwe entree, zonder aula, beoogd. De aula van de begraafplaats aan de Roemer in Boskoop wordt gemoderniseerd om uitvaarten beter te kunnen accommoderen en in Hazerswoude-Dorp worden de urnengraven vervangen of opgeknapt.

'Meer voor terugkrijgen'

In meerderheid vindt de gemeenteraad dat de prijs voor een uitvaart mag stijgen als nabestaanden daar meer voor terugkrijgen. Niet alle partijen zijn het er vooralsnog over eens dat een stijging van 8,5 procent noodzakelijk is om kostendekkend te worden. Het is daarom niet uitgesloten dat bij de besluitvormende gemeenteraadsvergadering - aankomende donderdag - een amendement wordt ingediend om een minder grote stijging af te dwingen.

SGP is de enige partij die vindt dat het onjuist is dat een kostendekkende exploitatie, een voorstel aan de gemeenteraad waar de eenmansfractie eerder mee heeft ingestemd, het uitgangspunt is. 'De dienstbaarheid moet voorop staan, niet het economische belang', meent raadslid Hans van Kuijk.

Het aantal begrafenissen in Nederland neemt af. Steeds meer mensen kiezen voor een crematie. In de hele gemeente Alphen aan den Rijn waren in 2019 iets meer dan 400 begrafenissen, tegenover 600 crematies. De begraafplaatsen zijn eigendom van de gemeente. De aula's die de gemeente Alphen in eigendom heeft, worden niet tot nauwelijks gebruikt. De gebouwen in Benthuizen en Hazerswoude-Dorp zijn volgens de gemeente in 2019 niet één keer gebruikt, de aula in Zwammerdam eenmaal en het onderkomen bij de Koudekerkse begraafplaats zeven keer. Alleen de aula in Boskoop wordt met 68 keer regelmatig gebruikt. Het crematorium in Alphen (inclusief de aula van de Oosterbegraafplaats) is in de commerciële handen van PC Uitvaart en valt daarom buiten de politieke discussie.

Natuurbegraven en resomeren

Daarnaast wil de gemeenteraad, in meerderheid, dat het in de toekomst mogelijk wordt om natuurbegraven mogelijk te maken. Verantwoordelijk wethouder Gert-Jan Schotanus (Nieuw Elan) zegt toe daarover in gesprek te gaan met de verschillende begraafplaatsen en met Staatsbosbeheer.

Wat sowieso mogelijk wordt na de gedane investering, maar pas zodra de Nederlandse wet dat toestaat, is resomeren. Dat is een nieuwe lijkbezorgingsmethode waarbij het lichaam wordt opgelost in een warm chemicaliën bad. Uit een enquête onder inwoners blijkt dat 10 procent van de ruim 1000 ondervraagden voor deze optie zou willen kiezen.

Lees ook: Bezuinigingen begraafplaatsen: gemeente belooft nabestaanden te ontzien