Gemeenteraad steunt transformatorstation Barrepolder

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK – De gemeente heeft de Barrepolder aangewezen als locatie voor het plaatsen van een transformatorstation. Het gemeentebestuur gaat provincie Zuid-Holland om ontheffing vragen voor de bouw van het station, omdat de locatie in de beschermde molenbiotoop ligt. Daar is de gemeenteraad in de commissievergadering van 22 juni mee akkoord gegaan. 

Bouwen in de gemeentelijk en provinciaal beschermde molenbiotoop is in strijd met de Provinciale Omgevingsverordening. Voor bouwen in de molenbiotoop gelden speciale regels, bijvoorbeeld een maximale bouwhoogte van drieënhalve meter. Die kaders zorgen ervoor dat de molens voldoende wind vangen en goed zichtbaar zijn. Op verzoek van het college kan de provincie een ontheffing verlenen. 

Haast geboden

Alle aanwezige partijen gaven tijdens de commissievergadering steun voor het ontheffingsverzoek. Wethouder Gerard van As verwacht dat de provincie hieraan meewerkt: 'Het plan is verkend met de provincie en ik ga ervan uit dat wij kunnen rekenen op medewerking.' Verder stipt hij de noodzaak van een transformatorstation aan. 'Wij hebben enorme behoefte dat dit snel plaats kan vinden. Als dit niet voor elkaar komt stagneren de bouwplannen.' 

Netbeheerders TenneT en Liander hebben aangegeven dat onze regio inmiddels op 'code oranje' staat. Dat betekent dat nieuwe woonwijken nu nog aangesloten kunnen worden, maar als er geen nieuw 150/50kV-transformatorstation gebouwd wordt in 2025 of 2026, dreigt 'code rood' en is aansluiten niet meer mogelijk. 

Hamerstuk

Onder anderen Nieuw Elan, GroenLinks en RijnGouweLokaal pleiten nadrukkelijk voor een correct participatieproces. Eerder was er begrip, maar ook veel boosheid vanuit de omwonenden tijdens een informatieavond over de komst van het station. SP wil graag dat het toekomstige station bereikbaar wordt vanuit het terrein van bierbrouwerij Heineken.

Wethouder van As zei beide zaken toe. Daarop besloot PvdA-commissievoorzitter Van Straten dat het onderwerp een hamerstuk wordt in de raadsvergadering van 6 juli.

Tijdens de commissievergadering werd ook door de omwonenden ingesproken: