Uitkomst overleg burgemeesters: geen aanvullende regionale maatregelen

GEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN - In de regio Hollands Midden komen geen aanvullende regionale maatregelen bovenop de aanscherpte coronaregels die premier Mark Rutte maandagavond bekendmaakte. Dat is dinsdagavond besloten door het regionaal beleidsteam, waar onder meer alle burgemeesters van Hollands Midden deel van uitmaken.

'Het maatregelenpakket van het kabinet is er effectief op gericht om mensen weer stevig wakker te schudden', zegt Liesbeth Spies (CDA), die als burgemeester van Alphen aan den Rijn samen met de Leidse burgemeester Henri Lenferink het dagelijks bestuur van veiligheidsregio Hollands Midden vormt.

Spies doelt op de nadruk die gelegd wordt om thuis te werken en de beperkingen die opgelegd zijn voor horeca en sportverenigingen. Maar ook op de koers die het kabinet inzet om waar mogelijk de economie te ontlasten, het onderwijs regulier door te laten gaan en kwetsbare groepen zoveel mogelijk te ontzien.

'Dit maatregelenpakket kan rekenen op draagvlak bij burgemeesters en in de samenleving', ervaart Spies.

Drie grote steden

Desondanks kiezen Amsterdam-Amstelland, Haaglanden en Rotterdam-Rijnmond ervoor om wel aanvullende maatregelen te treffen. Hollands Midden, de regio waartoe de gemeente Alphen aan den Rijn behoort, ligt daar precies tussenin. 'De maatregelen die deze drie daarbovenop nemen, zijn meer in de adviserende zin, dan dat het ook verplichtende maatregelen zijn.'

Spies doelt op het zwaarwegende advies om mondkapjes op te zetten in winkels. 'Daarvan geldt nog steeds dat het RIVM en de GGD zeggen dat het nut en noodzaak van die mondkapjes in de openbare ruimten, in winkels, is nog steeds niet vastgesteld. Wij hebben dan ook in Hollands Midden afgesproken dat we daar geen strakke adviezen voor gaan geven.'