Uniek Romeins voorwerp gevonden: ‘Als je goed kijkt, zie je er zelfs nog letters op staan’

HAZERSWOUDE-RIJNDIJK - Een unieke vondst. Zo wordt de Romeinse mijlpaal genoemd die is opgegraven op het terrein van de nieuwe woonwijk Westvaartpark in Hazerswoude-Rijndijk. Het is niet de eerste keer dat deze locatie een bijzondere opgraving prijsgeeft.

Waar bouwlieden aan de ene kant bezig zijn om nieuwe woningen uit de grond te stampen, doen archeologen aan de andere kant onderzoek in de grond. Vrijdag kwam daar een opmerkelijke vondst aan het licht: een mijlpaal die langs de Romeinse Limesweg heeft gestaan. Dat was de belangrijkste weg die door de Romeinen werd gebruikt om de verschillende nederzettingen langs de Limes, de noordelijke grens van het Romeinse Rijk, te bereiken.

Het is de enige mijlpaal langs de Limesweg die in Nederland is gevonden, ten westen van Nijmegen. 'Als je goed kijkt, zie je er zelfs nog letters op staan: linksboven AS en linksonder een C', licht Omgevingsdienst Midden-Holland toe.

Mantelspelden en vliegtuigbom

Bij eerdere opgravingen in het gebied ten westen van de Gemeneweg werden onder meer aardewerk, munten, mantelspelden en leren schoenzolen gevonden. Die vondsten duidden erop dat er in de buurt een Romeins militair gebouw moet hebben gestaan.

Ook kwam in het gebied een 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog tevoorschijn. Die vliegtuigbom is door de Explosieven Opruimingsdienst Defensie tot ontploffing gebracht op het strand van Wassenaar.

Lees ook: Op terrein van Westvaartpark komt van alles uit de grond: nu ook Romeinse dam ontdekt